Nieuws Actueel

Ontknoping winkelcentrum Vijfhoek Oldenzaal

Even was het (aangenaam) stil rondom de Vijfhoek. Maar zo langzamerhand maken de hoofdrolspelers in dit enerverende verhaal zich op voor de grote ontknoping. Waar het gaat om de toekomst van het winkelcentrum, zijn de kostenplaatjes van de diverse opties en de standpunten van de meeste partijen bekend.

Stephan Scheper | Foto: Frans Nikkels 16 juni 2016

In Den Vijfhoek Oldenzaal Marieke Bakker

Slopen en herontwikkelen, blijft de insteek van de Stichting Stadshart Oldenzaal. Afbraak van de passage Deurningerstraat in combinatie met een nieuwe entree tot de Vijfhoek krijgt de voorkeur van CDA, VVD, PvdA én ondernemers van de aanloopstraten (Deurninger-, Steen- en Grootestraat). De ondernemers uit de Vijfhoek hebben, net als D66, het revitalisatieplan van gemeente, Unibail-Rodamco en WBO Wonen stevig omarmd.

StandpuntDe vraag is nu of het college vasthoudt aan zijn eigen voorstel en welk standpunt de WG-fractie gaat innemen. Het antwoord op het eerste deel van de vraag wordt waarschijnlijk vandaag bekend gemaakt. Cruciaal is echter de opstelling van WG. De met afstand grootste fractie in de Oldenzaalse raad worstelt enorm met dit complexe dossier. Uit electorale overwegingen legt de partij voortdurend haar oor te luister bij alle betrokkenen. WG geeft hom noch kuit en houdt zich angstvallig op de vlakte. Door zelf een nieuwe variant aan te dragen, kon in april nog wat extra tijd worden gewonnen. Maar nu moet de fractie toch echt met de billen bloot.

MeningenSchaart WG zich - alsnog - achter het oorspronkelijke collegevoorstel? Gezien de troef die deze week op tafel werd gelegd, zou je het bijna gaan denken. Want was het niet Pi de Bruijn die al in 2012 had aangegeven dat de ingang Deurningerstraat gemist kon worden? Merkwaardig overigens dat dit advies van de architect, die aan de basis stond van het Masterplan Binnenstad, nu pas naar buiten komt. Van de raad mag worden verwacht dat ze kiest voor een aanpak waar de totale binnenstad baat bij heeft. Niet alleen de Vijfhoek, maar ook de omliggende straten. Durft WG te kiezen voor datgene wat de meeste Oldenzalers willen (en wat willen die dan eigenlijk?) of kiest ze voor datgene wat Unibail wil?

Lastige keuze. Zeker omdat je als raad nu al weet dat je niet alle kiezers tevreden kunt stellen. En omdat alternatieve oplossingen de stad extra geld gaan kosten. Geld dat, zo benadrukt WG telkens, maar een keer kan worden uitgegeven. Op 27 juni wordt duidelijk waar de vlaggen uit kunnen.