Nieuws Actueel

Waarom je internettende werknemers mag ontslaan

Armelle Tesson is advocaat bij KienhuisHoving en schreef een blog over de het gebruik van internet onder werktijd door werknemers: toegestaan of niet?

Armelle Tesson | Foto: Pixabay | De Ondernemer i.s.m. KienhuisHoving 28 november 2017

Ontslagrecht internettende werknemers

Onlangs betrapte de eigenaar van een modeboetiek een medewerker die via de kassa op internet zat, terwijl er klanten in de winkel waren. Uit de zoekgeschiedenis bleek dat ze ruim een half uur online was geweest. De werkgever ontsloeg haar op staande voet. De werknemer accepteerde dit niet en stapte naar de rechter. Zij probeerde via de kantonrechter om weer in dienst genomen te worden en haar gemiste salaris - over de maanden die zij niet had gewerkt -alsnog betaald te krijgen. De kantonrechter hield het ontslag echter in stand.

Lees ook: CNV-voorzitter Maurice Limmen wil af van versoepeling ontslagregels

Verbod in memo

Deze achtte het namelijk van belang dat de werkgever eerder een duidelijke memo had opgesteld over internetten onder werktijd. De werknemer erkende op de hoogte te zijn geweest van de inhoud ervan, waarin het werknemers verboden werd om onder werktijd gebruik te maken van apparaten waarmee internet kan worden gebruikt. Daarnaast was de werknemer al twee keer eerder schriftelijk gewaarschuwd.

Waarschuwing(en)

En dus was ze een gewaarschuwd mens, aldus de kantonrechter. Omdat ze deze waarschuwingen echter naast zich heeft neergelegd, kon de werkgever niet anders dan de werknemer ontslaan, zo werd geoordeeld. De rechter heeft de persoonlijke omstandigheden van de werknemer meegewogen. Ook het verzoek om een transitievergoeding toe te kennen, werd afgewezen omdat er ernstig verwijtbaar handelen kon worden verweten. De werknemer heeft stelselmatig bedrijfsregels overtreden en is daarmee doorgegaan ondanks schriftelijke waarschuwingen. Vanwege dit handelen is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd, aldus de kantonrechter.

Kenbare bedrijfsregels

Volgens vaste rechtspraak is beperkt privégebruik van internet onder werktijd toegestaan. Uit deze uitspraak blijkt dat er tóch sprake kan zijn van ontslag op staande voet. Dat kan als de werkgever duidelijke, schriftelijke regels heeft opgesteld waarin staat dat dit privégebruik niet is toegestaan. Bovendien heeft u bij overtreding de werknemer schriftelijk gewaarschuwd. Voorwaarde is wel dat de regels voor werknemers kenbaar zijn.

Zij probeerde via de kantonrechter om weer in dienst genomen te worden en haar gemiste salaris – over de maanden die zij niet had gewerkt – alsnog betaald te krijgen

Armelle Tesson, advocaat bij KienhuisHoving