Nieuws Actueel

Oostveen geeft zichzelf laatste kans

Diane Hoekstra 26 januari 2016

Utrechtdomtoren1065

Het veelbesproken raadslid Wim Oostveen geeft zichzelf nog een laatste kans. Na een aantal keren in de fout te zijn gegaan - hij vermengde zijn zakelijke belangen als projectontwikkelaar met zijn politieke belangen - belooft hij opnieuw beterschap. De gemeenteraad van Utrecht heeft er weinig vertrouwen in, schrijft het AD dinsdag.

Klaas Verschuure, fractievoorzitter van D66 in de Utrechtse gemeenteraad, heeft onlangs zijn mailbox omgekieperd om aan hoogleraar Marcel Boogers voor te leggen. Het resultaat: zestig mailtjes. Afzender: Wim Oostveen.

Koekenbakkers"Dan weer werden we koekenbakkers genoemd, dan weer eiste hij het ontslag van een ambtenaar of hij riep ons op om een standpunt in te nemen in zijn conflict met de gemeente. Het was vaak grensoverschrijdend.''

De fracties zijn er al tijden helemaal klaar mee. Dankbaar onderschrijven zij dan ook de conclusies van een gisteren verschenen rapport van hoogleraar Marcel Boogers. Die stelt dat Oostveen met de e-mails invloed op de besluitvorming heeft willen uitoefenen over bouwprojecten in Leidsche Rijn. De projectontwikkelaar ligt al jaren met de gemeente in de clinch over bouwgronden in dat stadsdeel.

Harde scheidingDe partijen delen de conclusies van Boogers dat Oostveen als ondernemer met grote financiële belangen moet kiezen voor óf de politiek óf zijn raadslidmaatschap. "Over de onmogelijkheid van het scheiden van de twee rollen die Oostveen heeft, raadslid en projectontwikkelaar, is Boogers helder. Dat gaat niet", zegt Verschuure. "Hij moet een harde scheiding aanbrengen tussen zijn zakelijke en politieke belangen."

Oostveen was maandag niet bij de presentatie van het rapport. Hij was bij een vergadering op het provinciehuis. Het raadslid laat weten vooralsnog niet van plan te zijn om een keuze te maken. Hij belooft wel gedurende zijn raadslidmaatschap geen informatie meer te verstrekken aan zijn collega-raadsleden over civielrechtelijke problemen met het gemeentebestuur. Mocht hij zich hier onverhoopt toch niet aan kunnen houden, dan stapt hij alsnog op als raadslid, zegt hij.

Onderzoeker Marcel Boogers geeft aan dat hij zo 'streng' is geweest door te adviseren te kiezen tussen zijn twee functies omdat hij weet hoe emotioneel betrokken Oostveen bij zijn bedrijfsvoering is. "Het is de vraag of hij die zelfbeheersing kan opbrengen niet meer te mailen. Hij heeft eerder afspraken gemaakt het niet meer te doen, maar van de weeromstuit gebeurt het weer. Ook voor zijn bedrijf is het misschien beter een stap terug te doen.''

RecidiveOok de overige raadsleden achten de kans op recidive behoorlijk groot. VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen raadt Oostveen dan ook aan om er nog eens een nachtje over te slapen. "Hij moet goed nadenken of de keuze die hij nu maakt wel in het belang is van de kiezers van Stadsbelang Utrecht. Hij is beschadigd. In het verleden heeft hij laten zien zijn twee functies niet te kunnen scheiden. Oostveen moet goed bedenken of het met die beperkingen die hij zich oplegt wel verstandig is om door te gaan.''

Gezonde verstandHoewel een meerderheid van de raad wil dat Oostveen een keuze maakt tussen zijn twee functies, zijn zij niet bij machte om een vertrek uit de raad (juridisch) af te dwingen. "We kunnen alleen appelleren aan zijn gezonde verstand,'' zegt Verschuure. "Ik begrijp wel dat het een hele moeilijke beslissing is. Je legt natuurlijk niet zomaar je raadslidmaatschap neer.''

Voor Maarten van Ooijen, fractievoorzitter van de ChristenUnie is de reactie van Oostveen reden om het onderwerp binnenkort te bespreken. "Boogers trekt een duidelijke conclusie, waar hij niet uit lijkt te kiezen.'' Van Ooijen verwijst naar enkele wettelijke bepalingen. "De burgemeester, als voorzitter van de raad, heeft de mogelijkheid om een raadslid te schorsen wanneer die als gemachtigde of adviseur bij een juridisch conflict met de gemeente optreedt.''

Fractievoorzitter Cees Bos van Stadsbelang Utrecht staat pal achter de keus van zijn collega -raadslid Oostveen. "Boogers komt tot de conclusie dat er sprake is van onbedoelde belangenverstrengeling. Dat is een kwalificatie die minder hard is als zuivere belangenverstrengeling of de schijn ervan. Het was onbedoeld, omdat de intentie van de e-mails het informeren is, niet om besluitvorming te beïnvloeden.''

Bos zegt zich niet ongemakkelijk te voelen nu Oostveen in de raad blijft, terwijl de overige fracties dat niet willen als hij niet tegelijkertijd afstand doet van zijn bedrijven. ,,Ik laat me niet dwingen tot een bepaalde beslissing, omdat er mensen zijn die een andere mening hebben. Wim is een ondernemer ik ook, dan lig je onder een vergrootglas en wordt er gekeken naar eventuele belangenverstrengeling.''

Het voormalig VVD-raadslid Willem Buunk haalt met het rapport van Boogers alsnog zijn gelijk. In oktober vorig jaar deed Oostveen aangifte van smaad en laster, nadat Buunk hem had beschuldigd van 'onvervalste belangenverstrengeling'. Dat deed Buunk nadat Oostveen zich in een mail aan de raad beklaagde over de wijze waarop een van zijn bedrijven door het gemeentebestuur werd bejegend.

Oostveen besloot uiteindelijk de aangifte in te trekken op voorwaarde dat hoogleraar Boogers onderzoek zou doen naar de vermeende belangenverstrengeling. Boogers stelt in zijn onderzoek dat het oordeel van Buunk terecht was, omdat de mailtjes van Oostveen impliciet en expliciet tot actie oproepen en dus tot doel hebben om de menings- en besluitvorming van de raad te beïnvloeden.

IntegriteitCees Bos liet gisteren namens Wim Oostveen weten dat hij het 'spijtig' vindt dat hij aangifte heeft gedaan tegen Willem Buunk. Volgens fractievoorzitter Gilissen van de VVD is Buunk blij met de excuses van Oostveen. "Een discussie over integriteit hoort niet thuis in de rechtszaal maar in de raadszaal."

De gemeenteraad debatteert binnenkort over de uitkomsten van het onderzoek. "Zo kunnen we werk maken van de adviezen en blijven werken aan een raad die integriteit centraal stelt bij haar werkzaamheden.''

Een werkgroep bereidt op dit moment een nieuwe procedure voor die raadsleden houvast biedt bij de bespreking en behandeling van integriteitsvraagstukken. In april treden zij hiermee naar buiten.