Nieuws Actueel

Opnieuw om tafel over afsluiten Marktstraat in Oldenzaal

Het wel of niet afsluiten van de Marktstraat voor het gemotoriseerde verkeer zorgde gisteravond voor grote verwarring in het politiek forum. Volgens wethouder Manouska Molema zitten de ondernemers en andere direct betrokkenen niet te springen om zo'n maatregel.

Stephan Scheper | Foto: Carlo ter Ellen 31 mei 2016

Vvd aflsuiten marktstraat oldenzaal archieffoto carlo ter ellen

Unaniem bleef de raad echter pleiten voor een knip in de Marktstraat. Aan het einde van de rit kregen de raad én de verontruste ondernemers op de publieke tribune de toezegging dat de gemeente maatwerk wil leveren. Een compromis, zo schetste Molema, dat recht doet aan de wensen van de fracties maar ook aan die van de ondernemers in de Marktstraat.

AfsluitingEen oplossing waarvoor de wethouder en de raad zich wel in alle bochten moesten wringen. Nadat de beraadslagingen waren afgesloten, zat Farah Alan hoofdschuddend op de tribune. De eigenares van pizzeria La Fontanella en voorzitter van de lokale afdeling van Horeca Nederland liet de fracties weten dat Molema de enige is, die de ondernemers bij de besluitvorming heeft betrokken. "Met een aantal van u heb ik in de wandelgangen gesproken. Maar over een afsluiting is nooit concreet gesproken."

OndernemersbelangEen constatering die voor verwarring zorgde bij de fracties. Die hadden eerder hun onvrede uitgesproken over de wijze waarop de wethouder uitvoering had gegeven aan de motie die november 2015 was aangenomen door de raad. Na overleg met alle belanghebbenden adviseerde Molema de motie in heroverweging te nemen. De hulpdiensten zijn pertinent tegen een fysieke afsluiting van de Marktstraat. En een volledige afsluiting voor al het gemotoriseerde verkeer vinden de ondernemers een te zwaar middel.

OplossingsgerichtheidLex Schukking (VVD) en Yuri Ankoné (D66) bestempelden het advies van de wethouder als 'kort door de bocht'. "De wethouder heeft slecht geluisterd", meende Schukking. "Natuurlijk moeten de bedrijven bevoorraad kunnen worden. Maar voor de veiligheid van de terrasbezoekers en het behoud van enkele monumentale panden is afsluiting van een deel van de Marktstraat wel degelijk een reële optie. Die oplossingsgerichtheid is er ook bij de ondernemers."

Opnieuw om tafelAnkoné: "Onze insteek is dat het doorgaande verkeer eruit moet worden gehaald. We zitten midden in het tuingebied van Oldenzaal. Dat moet je op die plek helemaal niet willen." De inbreng van Alan zorgde ervoor dat gemeente en ondernemers opnieuw aan tafel gaan zitten. Waarbij duidelijk is dat de raad weinig vertrouwen heeft in handhaving met borden. "De pakkans is dan vrijwel nihil", stelt Ankoné.

Archieffoto: VD-voorman Edgar Visscher (midden) plus partijgenoot Rik Besseler en horeca-ondernemer Maurice Nevels, samen aan een praattafel in de Marktstraat. De VVD pleit voor een afsluiting van deze straat in het centrum (Carlo ter Ellen)