Nieuws Actueel

Opstellen van een aanstellingsbrief

Als de nieuwe werknemer is aangesteld ontvangt deze een brief, waarin de afspraken worden bevestigd. Hierbij een voorbeeldbrief.

De Ondernemer 2 maart 2017

Bevestiging van aanstelling en indiensttreding

________(naam sollicitant, rechts uitlijnen)
________(adres sollicitant, rechts uitlijnen)
________(postcode en woonplaats, rechts uitlijnen)

Geachte ________(mevrouw of heer; en achternaam),

Het doet ons genoegen u hierbij uw aanstelling te bevestigen in de functie van ________(functie) binnen onze onderneming, per ________(datum indiensttreding). Uw salaris bedraagt ________(bruto-maandsalaris) per maand en komt per ________(datum herziening salaris) voor de eerste maal voor herziening in aanmerking.

De overige overeengekomen arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in het hierbij gevoegde arbeidscontract, en reglement(en). Wilt u gaarne 1 exemplaar van het arbeidscontract ondertekenen en aan ons retourneren, uiterlijk ________(datum)

Wij vertrouwen op een prettige en succesvolle samenwerking

Voor akkoord, ________(datum)
Met vriendelijke groet,________(naam organisatie)
________(handtekening)
________(naam)
________(functie)