Nieuws Actueel

Oud-commissaris onderzoekt toekomst veehouderij

Ed Nijpels, oud-commissaris van Friesland, onderzoekt de toekomstkansen van een duurzamere veehouderij, meldt de Leeuwarder Courant.

De Ondernemer 19 februari 2016

Veehouderij Onderzoek Toekomst

Nijpels werd door staatssecretaris Martijn van Dam benoemd tot voorzitter van een speciale regeringscommissie. Deze commissie moet advies geven over de economische perspectieven, verduurzaming en maatschappelijk draagvlak, dat leidt tot een actieplan dat rond de zomer moet verschijnen. De commissie bestaat verder uit Joszi Smeets, Martin Scholten, Felix Rottenberg, Ruud Huirne en Hans Hoogeveen.