Nieuws Actueel

Overijssel wil regie over XL-park niet overdragen aan Port of Twente

De Overijsselse politiek voelt er op dit moment nog niets voor om de commerciële regie over het XL Businesspark over te doen aan Port of Twente, de organisatie die zich inspant om meer werk te creëren in de logistiek in de regio. Een voorstel daartoe, in de vorm van een motie van de PVV, kan niet op een meerderheid rekenen in Provinciale Staten.

Van onze redactie 14 april 2016

Xl almelo Emiel Muijderman 1 1

In een poging om van het XL-park een florerend bedrijventerrein te maken wordt momenteel door de provincie Overijssel en de aangesloten gemeenten (Enschede, Hengelo, Almelo en Borne) gekeken naar mogelijkheden om de slagvaardigheid en acquisitie van het XL-park, aan de A35, te verbeteren. Op die manier moeten nieuwe grote bedrijven worden binnengehaald.

Port of TwenteEen van de opties daarbij is om Port of Twente de commerciële regie over het bedrijvenpark te geven, omdat deze organisatie de markt voor grote bedrijven goed kent.

Port of Twente is nu al nauw betrokken bij het XL-park door de contacten die het met veel bedrijven onderhoud, maar voor een formele regierol voelt de provincie op dit moment niet. Daartoe zijn de 'financiële kaders en verantwoordelijkheden' nog onvoldoende ingevuld in het voorstel van de PVV.

RegieDe regie over het XL-park ligt nu nog geheel bij de provincie en de aangesloten gemeenten. Die kwamen onlangs overeen dat de provincie Overijssel tijdelijk een meerderheidsbelang zou moeten nemen in het XL-park. Een meerderheid van Provinciale Staten voelt ook daar echter niets voor.

Het provinciebestuur is nu via een aangenomen motie van de VVD-statenfractie gevraagd om nog voor de zomer met een toekomstplan voor het XL-park te komen. Dat plan moet de slagkracht en organisatie van het park flink verbeteren.