Nieuws Actueel

Overzicht financiële situatie belangrijkste

Sparen voor een pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat moeten ondernemers doen?

Gerard Staats 14 maart 2017

Gerard Staats49 2

De afgelopen jaren legden ondernemers via het pensioen in eigen beheer (PEB) geld opzij. Nu de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk bij te storten vanaf 1 juli verdwijnt, vragen zij zich af wat ze met dat spaarpotje moeten doen en hoe ze vanaf nu voor hun pensioen moeten sparen.

De opties

De eerste mogelijkheid is afkopen, waarbij je over 34,5 procent van het gereserveerde vermogen geen belasting hoeft te betalen. De tweede is het gereserveerde vermogen omzetten in een oudedagsverplichting die op de balans van het bedrijf komt. De derde is het potje laten voortbestaan totdat je met pensioen gaat.

Afkopen of niet

De Belastingdienst denkt dat veel ondernemers hun PEB afkopen. Staatssecretaris Wiebes rekent op twee miljard extra inkomsten. Ik vermoed dat afkopen minder vaak zal voorkomen. Ondanks de vrijstelling van 34,5 procent, moet in veel gevallen veel geld aan de Belastingdienst worden afgedragen. Wanneer het vermogen pas na de pensionering vrijkomt, hoef je doorgaans minder af te dragen doordat het inkomen op dat moment niet meer zo hoog is. Bovendien is er toestemming van de partner nodig om het PEB af te kopen. Als mensen gescheiden zijn, is dat lastig. Ik neem aan dat veel ondernemers het PEB omzetten in een oudedagsvoorziening op de balans van hun bedrijf. De fiscale waarde die op de balans staat, is lager dan de werkelijke waarde. Als de uitkeringen ingaan, moet het vermogen in 20 jaar worden afgebouwd. Over die uitkeringen moet wel belasting worden betaald.

Discipline

Nu moeten ondernemers zich eerst afvragen of ze een overlijdensrisicoverzekering moeten afsluiten. Er kan immers veel gebeuren voordat je met pensioen gaat. Om voor je pensioen te sparen, kun je een pensioenverzekering afsluiten of een lijfrenteproduct kopen. Dan is de discipline om te storten gewaarborgd. Als je in de eigen bv spaart, moet over dat vermogen vennootschapsbelasting worden betaald en valt het verder onder box 2. Het aller - belangrijkste is echter dat je overzicht hebt over je financiële situatie.

Het allerbelangrijkste is echter dat je overzicht hebt over je financiële situatie.

Gerard Staats, specialist bij belastingadvieskantoor BDO