Nieuws Actueel

Participatiewet: WSP helpt bij sociaal ondernemen

Goed personeel is een voorwaarde voor succes. Hoe vult u uw vacature goed in? Maatschappelijk verantwoord en met de benodigde kwaliteit en financiële voordelen?

WILJAN BROEDERS | De Ondernemer i.s.m WSP West-Brabant 27 december 2017

Participatieprijs

WerkgeversServicepunt West-Brabant (WSP) beschikt over het grootste werkzoekendenbestand van de regio. Met groot enthousiasme helpt het WSP om een perfecte match tot stand te brengen.

Participatiewet

,,En dat is al vele malen gelukt", aldus René van Broekhoven, hoofd Communicatie. ,,In ons nog redelijk korte bestaan hebben we al heel wat mooie resultaten geboekt. In 2015 werd de Participatiewet geïntroduceerd. Deze heeft als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder te brengen in één regeling, die mogelijkheden geeft om deze mensen te laten participeren binnen de publieke en private sector. Voor optimaal resultaat was schaalvergroting geboden en dus werd het land onderverdeeld in zogeheten arbeidsmarktregio's. In deze regio werd WerkgeversServicepunt (WSP) West-Brabant actief; voor in totaal zestien gemeenten, drie SW-bedrijven en het UWV.''

Lees ook: Staatssecretaris Tamara van Ark doet handreiking naar mkb-ondernemers tijdens eerste openbare optreden

Ontzorgen

,,Hiermee gaven we ook meteen gehoor aan de oproep van ondernemers, dat één aanspreekpunt gewenst was. Daarvóór moesten zij zich namelijk wenden tot verschillende loketten met vragen over bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Ontzorgen van de ondernemer: daar staat WSP West-Brabant voor. En dat heeft een grote vlucht genomen. Zeker nu ook alle afzonderlijke kaartenbakken inzichtelijk zijn gemaakt in één bestand waarin alle werkzoekenden staan gegroepeerd. We spreken dan over duizenden mensen die de drive hebben om aan de slag te gaan. Voor de een volstaat wellicht een klein steuntje in de rug, een ander heeft net wat meer begeleiding nodig. Ook is er een groep die echt intensieve ondersteuning nodig heeft en voor wie vooral de garantiebanen uitkomst bieden."

Werkgeversadviseurs

,,Binnen WSP West-Brabant zijn in verschillende regio's zogenaamde multidisciplinaire teams werkzaam - waarbinnen onder meer een groot aantal werkgeversadviseurs actief is - die volledig op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, regelingen omtrent subsidies en wat al niet meer. Een ander voordeel van die teams is dat waar schaalvergroting soms niet de oplossing is, zij juist dicht bij de ondernemer kunnen gaan staan. Kortom: klein waar het kan en groot als het moet", vervolgt Van Broekhoven gedreven. ,,De kennis en expertise zijn aanwezig om het hele proces van werving, selectie, plaatsing en nazorg volledig af te stemmen op de vraag en mogelijkheden van ondernemers. Bovendien zijn er tal van instrumenten om de drempel voor hem of haar wellicht net wat te verlagen; van proefplaatsingen tot het uitvoeren van een gratis bedrijfsanalyse. Daarnaast zijn wij zichtbaar op allerlei events, organiseren banenbeurzen, seminars, netwerkbijeenkomsten en natuurlijk de Participatieprijs die jaarlijks uitgereikt wordt. Dat alles heeft zijn uitwerking niet gemist. Komt nog bij dat ondernemers zelf ook steeds meer waarde gaan hechten aan sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet verwonderlijk misschien nu zelfs onderzoek heeft uitgewezen dat sociale ondernemers de koplopers zijn in innovatie."

Van advies tot uitvoering

,,Ons netwerk is nog altijd groeiende", besluit Van Broekhoven. ,,Steeds meer bedrijven verbinden zich aan ons. WSP West-Brabant is dan ook zowel hét aanspreekpunt voor ondernemers die een vacature ingevuld willen hebben als voor degenen die sociaal ondernemen een warm hart toedragen, daar wat bewuster mee om willen gaan en daarom een partner zoeken die met hen meekijkt naar de mogelijkheden binnen het bedrijf. Uw personeelsvraagstukken zijn bij ons in goede handen. Hoe geeft u invulling aan de banen in het kader van de Participatiewet en uw sociaal ondernemerschap? WSP West-Brabant helpt u hierbij; van advies tot uitvoering. Denk er eens over na, knoop het gesprek aan met een collega-ondernemer en vraag wat het hem of haar gebracht heeft. En waag die stap. Wat heeft u te verliezen? Met één mail biedt u uw vacature aan. Grote kans dat de uitkomst u zal verrassen en dat u binnenkort uw nieuwe werknemer mag begroeten, die staat te popelen om de schouders eronder te zetten!"

De kennis en expertise zijn aanwezig om het hele proces van werving, selectie, plaatsing en nazorg volledig af te stemmen

René van Broekhoven, hoofd Communicatie