Nieuws Actueel

Ondernemerspoll: alleen maar last van politiek

De Ondernemer vroeg in een poll wat ondernemers verwachten van de miljoenennota die vanmiddag wordt gepresenteerd. Op de stelling ‘Prinsjesdag is coming...’ antwoordde 42 procent: “Ik verwacht veel positief ondernemers-nieuws. Slechts 8 procent verwachtte slecht nieuws. 50 procent antwoordde met: “Nou en, ik heb alleen maar last van politiek.”

De Ondernemer 20 september 2016

Miljoenennota Koffer

De helft van de ondervraagde ondernemers is dus cynisch over de politiek, terwijl een groot deel juist positieve verwachtingen heeft van het kabinet.

Optimisme

Het optimisme is in lijn met de uitgelekte miljoenennota. Volgens het kabinet gaat Nederland er financieel op vooruit. “De overheidsfinanciën zijn inmiddels meer in balans. Al met al is Nederland sterk uit de crisis gekomen”, staat in de nota. Gemiddeld stijgt de koopkracht met 1,1 procent. De verwachtingen voor economische groei stijgt van 1,6 naar 1,7 procent. Ook wordt verwacht dat de consumptie van huishoudens van 1,3 naar 1,8 procent stijgt.

Extra uitgaven

De extra uitgaven die het kabinet aankondigt zijn niet gericht op economische investeringen. Van de 1,5 miljoen extra gaat 400 miljoen naar de zorg, 450 miljoen naar veiligheid en justitie, 300 miljoen naar defensie, 200 miljoen naar onderwijs en 100 miljoen naar armoedebestrijding. (Bron: RTL Nieuws)

Reactie MKB Nederland

MKB Nederland zegt over de Prinsjesdagstukken: “Na jaren van dalende bestedingen kan de binnenlandse economie volgend jaar mogelijk profiteren van een lichte stijging van de consumptie. Ook de woningmarkt is herstellende. Uit de begroting wordt duidelijk dat de overheidsfinanciën op koers liggen. Maar dat is mede betaald door forse lastenverzwaringen. Wat nu nodig is, is dat Nederland de grote uitdagingen aangaat en een volgende kabinetsperiode investeert in de verdienkracht van Nederland.”

Gerelateerde artikelen

De Ondernemer organiseert Webinar over PrinsjesdagSchaduwbegroting 2017 voor ondernemend NederlandWat gaat Prinsjesdag ons brengen?Septemberkriebels