Nieuws Actueel

PostNL ronselde werknemers tijdens protestacties

PostNL heeft gisterochtend enkele tientallen postmedewerkers van andere locaties naar Nijmegen gehaald om het werk van actievoerders over te nemen. "PostNL heeft geprobeerd de Nijmeegse actie te breken", aldus vakbondsman Ger Deleij van FNV Publiek Belang in een interview met De Gelderlander.

Jacqueline van Ginneken 22 juni 2016

Postnl 20

Er zijn volgens de FNV postmedewerkers uit in ieder geval Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein 'geronseld'. Onder valse voorwendselen zijn ze 's ochtends vroeg met een bus naar Nijmegen gebracht, stelt Deleij. "Niemand van hen wist dat het in Nijmegen om een werkonderbreking ging."

Zo'n 100 postmedewerkers van de Nijmeegse locatie PostNL legden gisterochtend twee uur het werk neer. Ze komen in actie tegen de hoge werkdruk. Op een stukje groen voor het pand aan de Van Rosenburgweg kwamen ze samen, er was koffie, er was muziek, er waren petjes en actievestjes. Verderop, bij het hek van PostNL stond een aantal beveiligers.

Dat 'Nijmegen' in actie zou komen, was maandagavond al uitgelekt. PostNL heeft diezelfde avond alle medewerkers van de Nijmeegse locatie een brief gestuurd met uitleg over de huidige situatie.

De lezing van het bedrijf klopt niet, zegt een postmedewerker die niet met zijn naam in de krant wil, hoewel hij over een paar maanden ontslag krijgt. Na vijftien jaar is de 44-jarige Nijmegenaar 'overcompleet'. "Terwijl iedereen overuren draait."

De FNV gaat verder met acties zolang PostNL niet met de bond om de tafel gaat zitten. "Dat zullen verrassingsacties zijn, die kondigen we niet van tevoren aan."

Waar gaat het om?De invoering van de nieuwe werktijdenregeling is de druppel van een al langer lopend conflict. PostNL reorganiseert, in Nijmegen zouden achttien mensen ontslagen worden. Dat betekent verhoging van de werkdruk, zeggen de medewerkers. En ze maken nu al meer uren dan waarvoor ze zijn ingeroosterd. Die extra gewerkte tijd wordt niet altijd uitbetaald, zeggen ze.

Maar wat vooral wringt, is hoe met de medewerkers wordt omgegaan. Leidinggevenden zouden wc-bezoek van medewerkers registreren. "Een medewerker die twee minuten te lang over zijn plasje deed, kreeg te horen dat het van zijn werktijd af ging", zegt vakbondsman Etienne Haneveld.

De arbeidsverhoudingen zijn door de gang van zaken 'volledig verziekt'. Angst regeert, zeggen werknemers.

Reactie PostNLVolgens PostNL gaat de discussie niet over arbeidsverhoudingen, maar over 'de personele gevolgen die komen uit een aanpassing van het werk in verband met de reorganisatie'. 'Hierover zijn in eerdere overleggen met de bonden en de OR afspraken gemaakt. We hebben onze medewerkers steeds betrokken bij dit proces. Met de bonden en de OR hebben we de afspraak dat, mochten zij signalen krijgen over problemen wij met elkaar om de tafel zouden gaan zitten om bij te sturen', aldus PostNL in een reactie per e-mail. 'We hebben FNV n.a.v. het ultimatum afgelopen dagen dan ook herhaaldelijk gevraagd om met ons in gesprek te gaan om te praten over de zaken die zij signaleren'.

'Ook onvrede in Arnhem'

Hoge werkdruk en gewerkte uren niet uitbetaald krijgen - ook bij de PostNL-vestiging in Arnhem heerst onvrede op de werkvloer. .Morgen komen de Arnhemse postmedewerkers bij elkaar. "Ik kreeg ook telefoontjes uit Nieuwegein, Amersfoort en Utrecht. De onrust gaat als een olievlek naar andere vestigingen. PostNL zorgt daar zelf voor", zegt FNV-vakbondsman Etienne Haneveld.