Nieuws Actueel

Prinsjesdag 2016, wat verandert er voor kleine ondernemers?

Prinsjesdag 2016 is voor kleine ondernemers eigenlijk heel positief verlopen. De koopkracht gaat vooruit en ook de crisis is aan zijn einde gekomen. Dat is allemaal heel gunstig voor jou als kleine ondernemer. Er zijn maar een paar kleine dingen die jou aangaan.

Thinq 26 september 2016

Thinq ps

De belangrijkste maatregel werd in mei 2015 ingevoerd en er is veel over geschreven en gepraat: de afschaffing van de VAR en de wet DBA. Je moet gebruik maken van een modelovereenkomst als je een samenwerking aan wilt gaan met een opdrachtgever. Hier werden eigenlijk geen nieuwe dingen over verteld.

Welke maatregelen gelden voor jou als kleine ondernemer?

Stijging bijtelling leaseauto’s In 2017 gaan de nieuwe percentages voor leaseauto’s gelden. Voor auto’s die CO2 uitstoten is een tarief van 4%, 17% of 22% van toepassing. Afhankelijk van de hoeveelheid uitstoot wordt het percentage vastgesteld. Alleen elektrische auto’s mogen van het voordelige tarief van 4% genieten.

Daling tarief inkomstenbelasting Voor de middeninkomens dalen de tarieven voor de inkomstenbelasting licht met 0,40%. Dit geldt voor de 2e en 3e schijf. Daling bijdrage Zorgverzekeringswet Voor zzp’ers daalt de Zvw van 6,75% naar 6,65%. Verhoogde arbeidskorting De maximale arbeidskorting gaat naar € 3.223,-. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van je inkomen.

Afschaffing minimumloon In 2017 zal het minimumloon afgeschaft worden. Dit zal in fases worden gedaan. Nu geldt dit voor werknemers vanaf 23 jaar. Daarna zal dit gedaan worden voor 22- en 21-jarigen. Het loon voor medewerkers van 18, 19 en 20 jaar zal gelijktijdig stijgen.

Bij oninbare vorderingen kun je makkelijker BTW terugvragenSoms betaalt een klant een factuur niet of maar voor een deel. Over deze factuur kun je dan de btw terugvragen. Je hebt de btw over deze factuur toch eerder al afgedragen. Vanaf 2017 mag je dit doen wanneer je factuur één jaar na de factuurdatum nog niet betaald is. Je kunt het bedrag via de btw-aangifte terugvragen.

Lagere vennootschapsbelasting Betaal je vennootschapsbelasting? Dan betaal je nu over de eerste 2 ton 20% belasting. Boven de 2 ton betaal je 25%. Met ingang van 1 januari 2018 schuift de grens voor het tarief van 20% op naar 2,5 ton en uiteindelijk in 2021 zelfs tot 3,5 ton.