Nieuws Actueel

Proef met heel precies bemesten

Lauk Bouhuijzen 8 februari 2016

Bemesting Precies Test

Veenhuis Machines Raalte test komende week een systeem dat direct de samenstelling van drijfmest meet, aldus De Stentor.

Een optimale bemesting van het land, niet te veel of te weinig en daarmee goed voor het gewas en voor het milieu. Dat is de ambitieuze doelstelling van de 'Nutri-Flow', een mobiel analysesysteem dat de samenstelling van drijfmest direct meet.

Komende week begint Veenhuis Machines Raalte een grote praktijkproef in Drenthe. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de overheid (ministerie van Economische Zaken), het onderwijs (hogere agrarische school Vilentium Dronten) en de werktuigenvereniging CWV Emmen.

SamenstellingHet systeem, dat Veenhuis samen met B&N Proscan in Brabant heeft ontwikkeld, speelt in op de vraag van agrariërs naar een maximale opbrengst en kwaliteit van de gewassen met tegelijkertijd een zo klein mogelijke uitspoeling van de mest naar het grondwater.

Over de samenstelling van de mest is meestal weinig bekend. Bij het transport en het uitrijden op het land worden (verplicht) monsters van de inhoud van de giertank genomen, maar die worden eerst in het laboratorium onderzocht. De uitslag komt pas veel later, te laat voor de agrariër die aan het uitrijden is.

Bij het Nutri Flowsysteem wordt met behulp van infrarood de samenstelling van de mest bij het vullen en leegrijden van de mesttank continu onderzocht. De resultaten daarvan zijn ook direct bekend.

Een belangrijk onderdeel van het systeem is een extra tank met vloeibare meststoffen, die ook op de tractor met de giertank is bevestigd. Op basis van de continue analysegegevens van de Nutri Flow kunnen deze meststoffen zo nodig direct tijdens het uitrijden aan de drijfmest toegevoegd worden. Op elke vierkante meter bemeste grond komt dan de gewenste hoeveelheid fosfaat en stikstof.

Meer kennisHet belangrijkste doel van de komende praktijkproef is volgens Walter Veenhuis meer kennis op te doen. "Uiteindelijk hopen we ook een verbetering te kunnen realiseren voor het milieu. Er zal minder mest uitspoelen naar het grondwater en de mest zal duurzamer worden ingezet."

Het ministerie van Economische Zaken volgt de test nauwgezet. Het systeem kan een oplossing zijn voor het huidige, fraudegevoelige systeem van mestaanwending. Bij Nutri Flow zouden ook alle analysegegevens van de mest zoals samenstelling en de GPS-locatie direct naar het ministerie kunnen worden verzonden.