Nieuws Actueel

Protest tegen horeca in gebouw Buccaneer

Een tot twee uur 's nachts geopend restaurant en mogelijk twaalf keer per jaar een evenement. Dat zien de omwonenden van de Paardenmarkt in de binnenstad totaal niet zitten en daarom protesteren ze tegen het plan van de gemeente de opening van een restaurant in complex de Buccaneer toe te staan. Dit bericht het AD zaterdag.

Herman Rosenberg 14 maart 2016

Bekers Glazen Horeca Stock

Een werkgroep van omwonenden en de Belangenvereniging Binnenstad Noord vinden dat b en w in dit geval ten onrechte gebruikmaakt van zijn bevoegdheid om in kleine zaken ('kruimelregeling') zonder nader overleg een besluit te nemen. Het is volgens voorzitter Joop Gravesteijn in dit geval geen 'kruimel', maar een vergunning 'om in een woonbuurt een horecagelegenheid te exploiteren, in strijd met het bestemmingsplan'. En zo staat het ook in het onlangs ingediende bezwaarschrift. Omwonenden en de raad worden 'de facto overgeslagen'.

De omwonenden roepen de gemeenteraad op een stokje te steken voor de vergunningverlening. Volgens de omwonenden zijn er geen dringende economische redenen om af te wijken van het bestemmingsplan, dat nieuwe horeca uitsluit binnen zones die zijn bestemd voor wonen en creatieve functies. Bovendien zouden zich in de directe omgeving 'meer dan voldoende' restaurants bevinden. De omwonenden bestrijden verder de geldigheid van rapporten die zijn opgesteld over geluidsoverlast en vrezen overlast van verkeer. GroenLinks heeft al laten weten de zorgen van de omwonenden te delen.

OverlegWoordvoerder Joost Bomhoff van de Buccaneer stelt dat er onlangs nog overleg is gevoerd met de omwonenden. ,,We zijn het alleen nog niet eens. Maar er komt een nieuwe ronde. Het is ook in ons belang dat het restaurant geen overlast veroorzaakt.'' De directie van de Buccaneer gaat er intussen wel vanuit dat het restaurant er komt. Op de site staat: 'coming soon Restaurant Buccaneer'. Het zou komende zomer al moeten opengaan.

De Buccaneer is een voormalig munitiedepot. Sinds een paar jaar zijn er in het complex bedrijfsruimten gevestigd voor innovatieve ondernemers, die zijn gespecialiseerd in offshore en energie.