Nieuws Actueel

Raad aan zet in debat Vijfhoek Oldenzaal

Oldenzaalse politiek buigt zich over ingrijpende plannen, die de binnenstad ander gezicht geven.

Van onze redactie 11 maart 2016

Oldenzaalluchtofoto carlo ter ellen

De Oldenzaalse politiek buigt zich maandag in het politiek forum over de mogelijkheden, die de gemeente samen met eigenaren Unibail Rodamco en WBO Wonen heeft bedacht voor winkelcentrum In den Vijfhoek. Dat het nog lang geen uitgemaakte zaak is dat de gemeenteraad in april unaniem zal instemmen met de schetsplannen, is al duidelijk.

BibliotheekOpvallend in het hele plan is dat de verhuizing van de bibliotheek van essentieel belang is voor de revitalisatie. De bibliotheek moet een belangrijke publiekstrekker worden in de nieuwe Vijfhoek, zo heeft Unibail zich het voorgesteld.

In de raadsmemo wordt de verhuizing van de bibliotheek naar In den Vijfhoek als harde voorwaarde gesteld voor een succesvolle herstart van het winkelcentrum. Om die verhuizing mogelijk te maken, vraagt de bieb aan de gemeente een bijdrage van 300.000 euro en een structurele bijdrage van 25.000 euro voor servivcekosten.

ToekomstDe voorzichtigheid waarmee het college de raad nu probeert mee te nemen bij de totstandkoming van het plan zegt alles over de onzekere toekomst van het Oldenzaalse winkelhart. Het college geeft in de raadsmemo een aantal denkrichtingen mee, waar de raad zich over mag buigen.

Op de al eerdere gepresenteerde plannen zijn veel positieve reacties te horen geweest. Met name uit de hoek van de ondernemers in In den Vijfhoek is het vooral positivisme wat er doorklinkt na jaren aan het lot over te zijn gelaten.

Reactie ondernemersMaar met name de door Unibail afgedwongen sluiting van de entree aan de Deurningerstraat stuit op veel weerstand bij de ondernemers aan die straat. Zij vrezen volledig buitenspel gezet te worden, waardoor de omzetdaling van hun winkels nog groter zal worden dan die al is. De ondernemers sturen aan op compenserende maatregelen. Daarbij denken ze aan het aantrekkelijker maken van de toegang tot de straat en dan met name de weg langs het voormalige postkantoor. Ondernemers van de Deurningerstraat zijn in een werkgroep al bezig met de toekomst.

Foto: Carlo ter Ellen