Nieuws Actueel

Raad van State blokkeert konijnenjacht duingebied

Van onze redactie 15 januari 2016

Konijnenjachtduinenterschelling1065

Alleen graaf- en vraatschade aan fietspaden en gazonnetjes bij zomerhuisjes zijn geen goede reden om konijnen in het beschermde Terschellinger duingebied af te schieten. Om die reden heeft de Raad van State deze week meteen de jacht op konijnen zonder speciale ontheffing van de Flora- en Faunawet geblokkeerd. De Raad stelt naar aanleiding van bezwaren van dierenbeschermingsorganisatie Faunabescherming, dat Staatsbosbeheer of provincie Friesland niet zonder onderzoek zomaar konijnen in het duinnatuurgebied mogen afschieten. Niet dat dat onmogelijk is, maar dan moeten zij eerst aantonen dat konijnen schade aan landbouw- gewassen aanbrengen.