Nieuws Actueel

Raad van State vernietigt bestemmingsplan Hornbach in Almelo

Het eerder door de gemeente Almelo gerepareerde Hornbach-plan vindt opnieuw geen genade in de ogen van de Raad van State, zo blijkt woensdag uit een definitieve uitspraak.

Van onze redactie 17 februari 2016

Hornbach Lenneke Lingmont

De Raad stelt naar aanleiding van bezwaren van bouwmarktconcurrenten Praxis en Gamma vast dat het Hornbach-plan te veel winkelvloeroppervlak voor het tuincentrum buiten de gebouwen mogelijk maakt. De gemeente Almelo heeft alle parkeer- en verkeersonderzoeken afgestemd op een bouw- en tuinmarkt van 18.000 m2 groot. Maar het bestemmingsplan biedt daarenboven ruimte aan een tuincentrum buiten het gebouw van 3800 m2 groot. Volgens de gemeente levert die extra buitenuitstalling van planten en andere tuinzaken niet meer verkeers- en parkeerdruk op.Fout gemeente De Raad van State is het daar niet mee eens en stelt dat het extra buitendeel van het tuincentrum wel degelijk meegenomen had moeten worden in de geluids- en verkeersonderzoeken. Nu dat niet is gebeurd ziet de Raad geen andere mogelijkheid dan de vernietiging van het bestemmingsplan Rhijnbeek, waarmee de komst van de Hornbach vestiging weer op de lange baan is geschoven.

Foto: Lenneke Lingmont