Nieuws Actueel

Reclame mag op grotere schermen

Van onze redactie 11 januari 2016

Reclamemaggrotereschermen1065

Westervoort wil het ondernemers in en buiten de gemeente mogelijk maken reclame te maken op A0(lees: nul)-schermen. A0 is 1,19 meter bij 84 centimeter groot.

Burgemeester en wethouders voelen hiervoor, maar de raadsleden hebben het laatste woord.

Reclame-uitingen kent Westervoort nu alleen nog in de bushokjes, maar die brengen geen geld in het laatje. Er zouden twintig à dertig A0-displays kunnen komen, vijf tot tien lichtbakken voor lichtmastreclames en twee rotondereclames. Anders dan de abrireclame betekenen de A0-schermen wel inkomsten voor de gemeente. B en W rekenen elk jaar op 13.000 tot 20.000 euro. Hoewel dit geen vetpot is, voelt het college toch voor plaatsing van de displays. 'Aangezien de gemeente geen onderhoud en beheer hoeft te plegen maar slechts een concessie hoeft te verlenen, is ons college toch positief over deze mogelijkheid en wensen wij tot uitvoering over te gaan', schrijven B en W.

Een bijkomstig voordeel vindt het Westervoortse college dat de wildplak afneemt. Als er een contract wordt gesloten met de exploitant van de displays, wordt daarin namelijk meteen opgenomen dat illegaal geplaatste sandwichborden worden verwijderd.