Nieuws Actueel

'Recreatiepark tussen de boeren geen goed plan'

Agrariërs maken zich zorgen over het oprekken van de geurnormen om meer toerisme mogelijk te maken, bericht De Gelderlander woensdag.

Anne Nijtmans | Foto: Eveline van Elk 2 maart 2016

Landbouw Recratie

"Een recreatiepark pal naast een intensief landbouwbedrijf bouwen is vragen om moeilijkheden. Verplaats dan de boer."

Dit zegt Jan-Willem Jaspers, bestuurder van landbouworganisatie ZLTO. Hij reageert op het plan van het college van West Maas en Waal om de geurnorm te verruimen voor vakantiepark Gouden Kans in Appeltern. De gemeenteraad moet hier donderdag een beslissing over nemen.

Stankoverlast tolererenHet bestemmingsplan laat met de huidige geurnorm geen vakantiepark toe. Gouden Kans is gepland in een zone die bestemd is als agrarisch gebied. Daar mogen landbouwbedrijven binnen een stankcirkel geuroverlast veroorzaken. In zo'n cirkel zijn activiteiten als wonen en recreatie niet toegestaan.

Met de nu geldende geurnormen valt Gouden Kans deels in de stankcirkel van de naburige pluimveehouderij van de familie Van de Goor. Het gemeentebestuur wil de geurnorm verruimen van 8 odeur units per kubieke meter lucht naar 20.

Daardoor mag er dichter bij de kippenstallen gebouwd worden. Dan laat de wet wél een aanpassing van het bestemmingsplan toe voor vakantiewoningen.

Het komt erop neer dat burgemeester en wethouders meer stankoverlast willen tolereren. Het argument hierbij is dat de gemeten geuroverlast op dit moment niet groot is. Er kan nog heel wat bedrijfsactiviteit bij. Een geurnorm die meer toelaat, geeft de boeren extra ruimte. Zo kunnen beide soorten bedrijven naast elkaar bestaan, redeneert het college.

Niet verstandigZLTO-bestuurder Jaspers vindt deze gang van zaken niet verstandig. "Recreatie en intensieve veehouderij zijn bedrijfstakken die elkaar in de weg zitten. De kans is groot dat de vakantiegangers straks in de stank zitten. Dat doet afbreuk aan het vakantiepark. Aan de andere kant worden de agrariërs gehinderd in hun bedrijfsvoering. Want de milieuwetten worden alleen maar strenger. De bedrijven worden onverkoopbaar en de volgende generatie kan niet uit de voeten."

Ans van de Goor van de pluimveehouderij vreest dat het familiebedrijf ernstig benadeeld wordt.

"Het rijk wil de geurnormen voor pluimvee dit jaar verder aanscherpen", zegt ze. "En daar zal het niet bij blijven. Wat als later blijkt dat de milieusituatie niet aanvaardbaar is en onze omgevingsvergunning wordt vernietigd? Onze mogelijkheden worden hoe dan ook beperkt en het bedrijf daardoor minder waard."

Een andere boerderij die vlak bij het geplande vakantiepark ligt, is de melkveehouderij van de gebroeders Van Eck. Ook zij hebben geprotesteerd tegen de verruiming van de geurnorm omdat zij in de toekomst problemen voorzien.

OverlegDe twee families hebben overlegd met de ondernemers van Gouden Kans. De agrariërs stellen voor dat Gouden Kans het pluimveebedrijf koopt zodat Van de Goor ergens anders kippen kan houden. De gebroeders Van Eck zijn in dat geval bereid grond van Gouden Kans te kopen. Het recreatiepark kan vervolgens naar het westen verschuiven zodat het verder van de boeren ligt. De recreatie-ondernemers hebben dit plan van de hand gewezen omdat het te duur zou zijn.

Ans van de Goor hoopt van harte dat de gemeenteraad van West Maas en Waal ook oog heeft voor de belangen van de agrariërs.

"Wij zitten hier al 35 jaar en hebben niet gevraagd om een vakantiepark naast de deur. Ik vind het acceptabel als we de mogelijkheid krijgen om te verhuizen en ons bedrijf op een andere plek voort te zetten. Maar zoals het nu gaat, kunnen we straks geen kant meer uit."