Nieuws Actueel

Regels belemmeren 'groene' boer

Frank Balkenende (PZC) 12 januari 2016

Regelsbelemmerengroeneboer1065

Regeltjes belemmeren land- en tuinbouwers die vernieuwende technieken willen gebruiken om hun gewassen gezond te houden. Dat zegt Joris Baecke uit Nieuw Namen, sinds twee maanden Zeeuws voorzitter van landbouworganisatie ZLTO, tegen de PZC. Hij uit zijn zorgen vooral als portefeuillehouder plantgezondheid van LTO Nederland.Morgen zou de Tweede Kamer met de staatssecretarissen Martijn van Dam (Landbouw) en Sharon Dijksma (Milieu) over het gewasbeschermingsbeleid praten, maar dat debat is gisteren uitgesteld. Het gewasbeschermingsbeleid staat vernieuwende methoden en technieken in de weg, zegt Baecke. De richtlijnen van de overheid kunnen het sneltreintempo waarin telers willen verduurzamen niet bijbenen. Met het oog op het debat in de Kamer geeft Baecke daarom een schot voor de boeg."De sector zet flinke stappen. Zowel in teelten in de volle grond als onder glas wordt de uitstoot van milieubelastende stoffen teruggedrongen. Er zijn er steeds meer initiatieven voor verbetering van de waterkwaliteit. We werken ook aan vergroening van gewasbeschermings- middelen. Veel zaken worden in ketenverband aangepakt."Baecke constateert dat veel van dit soort investeringen in duurzame teelt wordt afgeremd door de overheid. "De regelgeving loopt achter. Dat belemmert ondernemers om duurzamer te telen." Veel telers willen toe naar geïntegreerde gewasbescherming. Dat is een combinatie van chemische, biologische en mechanische methoden om planten gezond te houden. "Maar om risico's te kunnen nemen met ultralage doseringen, pleksgewijze toepassingen en 'groene' middelen, moet het ondernemers wel worden toegestaan om andere middelen achter de hand houden om in noodgevallen te kunnen ingrijpen."Namens LTO Nederland hamert Baecke op de noodzaak van uniforme Europese regels voor gewasbescherming. Hij stelt dat als het gaat om gewasbeschermingsbeleid de Nederlandse boeren en tuinders nog te vaak op achterstand staan in vergelijking met hun buitenlandse collega's.