Nieuws Actueel

Achterhoek en krimpregio's houden minisymposium

Een evenwichtige economische ontwikkeling van BV Nederland, daarvoor pleiten de gezamenlijke krimpregio's in de provincies Fryslân, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland bij de regering die na de verkiezingen aantreedt. De krimpregio's houden donderdag een minisymposium in Den Haag rond dit gegeven, zo schrijft De Twentsche Courant Tubantia.

Van onze redactie 1 februari 2017

Achterhoekgoed

Terwijl de Randstad in toenemende mate te kampen krijgt met ruimtegebrek door de grote vraag aan hoogwaardige woningen, kampen de regio's met leegloop en leegstand. Zo ook de Achterhoek. De regio’s beschikken echter volop over – nu nog – onbenutte kansen. Ze roepen Rijk en grote steden daarom op die in snel tempo te verzilveren. Met structurele investeringen in verbindingen, onderwijs en sociale structuur kunnen de regio’s een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en de steden ontlasten in hun groeiende vraag naar ruimte.

Demografische krimp

De regio’s Achterhoek, Noordoost Fryslân, Noord- en Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en ZuidLimburg kampen met de gevolgen van demografische krimp, ontgroening en vergrijzing. Bewoners trekken naar plekken in het land waar economisch meer te halen valt. Het gevolg is leegloop, leegstand, en sluiting van maatschappelijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur.

Het proces lijkt zichzelf te versterken: afnemende leefbaarheid en vitaliteit maken de regio nog minder aantrekkelijk, waardoor nieuwe kansen op hun beurt uitblijven. De regio’s zijn ervan overtuigd dat dit proces gekeerd kan worden door een gerichte investering in opleiding, bereikbaarheid en in de leefbaarheid van krimpgebieden. Daarmee kunnen die gebieden de nationale economie aanjagen en het ruimtegebrek in de Randstad opvangen. De investering moet zorgen voor een uitgesproken toegevoegde waarde van de regio’s aan de Nederlandse economie.

Smart werken

Annemieke Traag, voorzitter Regio Achterhoek: „Juist in de Achterhoek liggen veel economische kansen, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Werken. De lokale bevolking is hier bovendien bijzonder actief in het aandragen van inventieve en flexibele oplossingen om hun kern of wijk leefbaar te houden. Met extra steun in de rug kunnen wij als SmartHub Achterhoek die kracht nog effectiever inzetten en de kansen nog beter benutten.”

Nederland in Balans vergelijkt de investering in de regio’s met de impuls van ruim 300 miljoen euro die de Nederlandse krachtwijken jaarlijks ontvingen tussen 2007 en 2012. Volgens de regio’s betreft het twee zijden van de dezelfde groeimedaille: met de krachtwijken werden de negatieve effecten van groei bestreden in de Randstad, nu is het tijd de negatieve effecten van diezelfde groei aan te pakken in de kansrijke ‘krachtregio’s’ van Nederland.

Fotograaf: Mark Mensink