Nieuws Actueel

Regio Twente betaalt voor grip op promotie

De veertien Twentse gemeenten wilden niet langer subsidie verstrekken aan het Twents Bureau voor Toerisme, maar komen via een omweg alsnog met geld over de brug.

Bert Hellegers 8 april 2016

Toerisme pixabay

Het dichtdraaien van de geldkraan betekende het einde van het TBT. De curator krijgt nu echter 'een substantieel bedrag' van de regio uitgekeerd als tegemoetkoming voor de schuldeisers. De Regio Twente wil niet zeggen om hoeveel geld het gaat.

De Twentse gemeenten krijgen op hun beurt weer de controle over websites ter promotie van de regio, zoals www.beleeftwente.nl. Beide zaken waren inzet van een maandenlang voortslepend conflict tussen curator Philippe Schol van het TBT en de regionale en provinciale overheden.

FaillietIn november viel het doek voor het Twentse toeristische bureau, nadat de Regio Twente, de provincie Overijssel en Marketing Oost weigerden de eerder toegezegde subsidies van een half miljoen euro uit te betalen. Volgens hen voldeed het TBT onvoldoende aan de prestatieovereenkomst. Door het bankroet kwamen zes medewerkers op straat en resteerde een schuld van 550.000 euro.

WebsitesCurator Schol dreigde met een rechtszaak om te bepalen of de Regio Twente en de provincie terecht een eerder subsidiebesluit naast zich neerlegden. Bestuurders van beide overheden wilden het daar niet op aan laten komen. Bovendien speelde mee dat ze de websites ter promotie van Twente terug in handen wilden krijgen. De curator had deze sites uit de lucht laten halen en gebruikte ze als breekijzer in de onderhandelingen met de gemeenten.

Het heeft ertoe geleid dat de partijen gistermiddag bekendmaakten overeenstemming te hebben bereikt. De Regio Twente vindt dat berichtgeving over de hoogte van het bedrag dat alsnog wordt uitbetaald een zaak is van de curator. Die was gistermiddag niet bereikbaar.

VerdelingSchol zal zich nu buigen over de verdeling van de overheidsuitkering aan de schuldeisers. Het gaat onder meer om enkele bedrijven die door het TBT zijn ingeschakeld voor promotiecampagnes. Daartoe behoren Van Deinse Media (Enschede), Cosmos Mediamanagement (Amsterdam), Label 305 (Enschede) en Libertas Advies (Vasse).

De Twentse gemeenten willen met de teruggekregen websites als beleeftwente.nl haast maken met de nieuwe opzet van de toeristische promotie van deze regio. 'We kunnen nu verder bouwen op het fundament van de marketing van toeristisch Twente dat de afgelopen jaren tot stand is gekomen', aldus de Regio Twente in een verklaring.

Daarbij ligt de bal meer dan in het verleden bij de ondernemers in de toeristische sector. Een al eind vorig jaar aangekondigde nieuwe strategie is nog steeds niet gepresenteerd. Wel is bekend dat Twente wordt verdeeld in vier toeristische regio's met een eigen vrijetijdscoördinator.