Nieuws Actueel

Renteswaps: Veel meer mkb'ers onder druk banken

Peet Vogels 11 januari 2016

Lakemanrenteswapabnamrorabobank1065

Niet alleen de Rabobank, maar ook ABN Amro maakt zich schuldig aan valsheid in geschrifte bij het afhandelen van de renteswaps. Dat zegt Pieter Lakeman (foto), die namens gedupeerde ondernemers een rechtszaak tegen ABN Amro heeft aangespannen. De Rabobank is nu een intern onderzoek gestart om te kijken of medewerkers over de schreef zijn gegaan.

Stichting Renteswapschadeclaim beschuldigde gisteren de Rabobank ervan dat ze valsheid in geschrifte pleegt. Ondernemers zouden met het mes op de keel zijn gedwongen oude documenten te ondertekenen. Op die manier wil de bank zich indekken tegen schadeclaims door gedupeerde ondernemers.

Pieter Lijesen van Renteswapschadeclaim kreeg alweer verschillende nieuwe meldingen van ondernemers die door Rabobank onder druk zijn gezet. ,,Sommige beschuldigen de bank ervan dat er zelfs handtekeningen zijn vervalst. Een ander meldde dat hij gisteren nog door de Rabobank onder druk is gezet om een document te tekenen.''

De beschuldigingen van Lijesen komen Lakeman bekend voor. Hij zegt dat naast de Rabobank ook ABN Amro zich schuldig maakt aan het onder druk zetten van ondernemers om oude documenten alsnog te tekenen.

,,Banken proberen zo hun aansprakelijkheid te verkleinen. Ik ken dit verhaal al maanden, het is duizenden keren gebeurd.''

ABN Amro ontkent de beschuldiging ten stelligste. ,,Als we met een klant een oplossing hebben bereikt in het renteswapdossier vragen we de klant een bevestigingsbrief van een overeengekomen oplossing te tekenen. Daarin staat de gekozen oplossing voor het probleem. Dat is het enige document dat klanten moeten tekenen,'' zegt een woordvoerder.