Nieuws Retail

Aanpak leegstand effectief maar traag

In twee jaar tijd is het aantal vierkante meters aan winkeloppervlakte iets meer dan een procent gedaald. De Retailagenda van minister Henk Kamp lijkt hiermee te werken, zij het erg traag.

De Ondernemer | Foto: ANP 1 maart 2017

Winkelleegstand ANP 42214160

Dat blijkt uit cijfers die radiostation BNR heeft opgevraagd bij dataverzamelaar Locatus.

Leegstand

De Retailagenda heeft als doel de leefbaarheid in steden dorpen en centra te verbeteren. De nadruk ligt daarbij op het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelruimte en het schrappen van overbodige plancapaciteit. Het inperken van de winkelruimte is hard nodig aangezien omzet van fysieke winkels tussen 2004 en 2013 met 8 procent daalde, terwijl het aantal vierkante meters aan winkeloppervlakte met 11 procent steeg. De afgelopen twee daalde het met 1,2 procent. Partijen zoals MKB Nederland, Detailhandel Nederland en FNV sloten zich aan bij het initiatief van het ministerie van Economische Zaken.


Gemeenten

Meer dan honderd gemeenten hebben zich aangesloten bij het initiatief. Zij tekenden een zogenaamde Retaildeal met als doel stakeholders bij elkaar te brengen en samen tot een toekomstgericht beleid voor de detailhandel te komen.

Nijkerk

Nijkerk was één van de eerste gemeenten die een Retaildeal ondertekende. Daar hebben een supermarkt en enkele woningen van plaats gewisseld omdat de supermarkt uit de loop lag. “Iedereen is tevreden met deze oplossing, er is geen vierkante meter winkel bijgekomen maar de bestaande ruimte is slimmer gebruikt. Ik vind dat een mooi voorbeeld van samenwerken en tot oplossingen komen”, vertelde minister Kamp eind 2015 bij een ondertekeningbijeenkomst in Hardenberg.

Lees ook: Winkelleegstand vorig jaar licht gedaald

Provincies

Volgens Erik Struijlaart, projectleider van de Retailagenda kan er op het gebied van bestuurlijke aandacht nog een tandje bij worden gezet. “Elke gemeente is ermee bezig, niet in elke gemeente gaat het even voortvarend, maar er worden zeker stappen gezet”, zei hij tegen BNR. Een belangrijke stap was het betrekken van de twaalf provincies in oktober 2016. “Consumenten stoppen niet bij een gemeentegrens. Ontwikkelingen in de ene gemeente hebben effect op naastgelegen gebieden. Daarom is regionale afstemming en samenwerking belangrijk. Provincies nemen hierin de regie”, schreef minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

Werkgelegenheid

Vastgoedexpert Cees-Jan Pen vertelde op de radiozender dat de Retailagenda met name gaat over werkgelegenheid, en niet zozeer de vierkante meters. “We zitten midden in een enorme cultuuromslag van jaren van steeds meer groei. Regionaal afstemmen en elkaar wat gunnen loopt niet snel genoeg. Dat zie je in deze cijfers. Het is echt keuzes maken tussen écht gaan voor je binnenstad of toch aan de rand van de stad weer meer toevoegen. Die omslag kost gewoon jaren.”

Consumenten stoppen niet bij een gemeentegrens. Ontwikkelingen in de ene gemeente hebben effect op naastgelegen gebieden. Daarom is regionale afstemming en samenwerking belangrijk. Provincies nemen hierin de regie

Henk Kamp, Minister van Economische Zaken