Nieuws Retail

Flitspeiling INretail: 57 procent winkelpersoneel, 34 procent klanten draagt mondkapje

Een actuele kijk op hoe retailondernemers (non-food) denken over het mondkapjesadvies van het kabinet-Rutte, geldend sinds vorige week. Brancheorganisatie INretail hield een flitspeiling onder haar leden, en daar blijkt onder meer uit dat 37 procent voorstander is van het dragen van mondkapjes in de winkel. 17 procent van de ondernemers/ medewerkers draagt het verplicht, 40 procent doet dit op vrijwillige basis.

Van onze redactie 9 oktober 2020

HM mondkapjes corona

Uit de flitspeiling blijkt onder meer dat (gemiddeld genomen) 34 procent van de klanten die de winkel bezoekt een mondkapje draagt. De helft van de ondernemers (51 procent) adviseert haar klanten om een mondkapje te dragen. 5 procent stelt dit aan de deur verplicht. Foto: ANP.

Sinds vorige week gelden er nieuwe regels voor mondkapjes: er is vanuit het kabinet-Rutte een dringend advies om in publieke binnenruimtes, waaronder winkels, een mondkapje te dragen. Past Nederland zich aan in lijn met dit dringende advies? Wat de winkeliers zelf? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de regels, volgens die ondernemers?

66 procent: verantwoordelijkheid dragen mondkapjes bij landelijke overheid

De meerderheid (66 procent) vindt dat die verantwoordelijkheid rondom het wel of niet dragen van mondkapjes in de winkels bij de landelijk overheid ligt. 10% ziet hier een rol voor de lokale (gemeenten) overheid en 24 procent legt dit bij de ondernemer zelf neer. De polariserende werking van het dringend advies zien we ook terug bij de achterban van INretail. 37 procent is voorstander van het dragen van mondkapjes in de winkel. 33 procent is tegenstander en 30 procent heeft hierover geen mening.

INretail is er voor iedereen die een winkel heeft in retail non-food. Namens 13.000 winkels knokken zij voor een sterke winkeleconomie. INretail stelde haar leden in een flitspeiling verschillende vragen over actuele situatie ten opzichte van mondkapjes in beeld te brengen. In totaal hebben 799 leden haar mening gegeven op dit onderwerp. Zie ook: www.inretail.nl.

Dragen ondernemers/medewerkers een mondkapje?

17 procent van de ondernemers/medewerkers draagt verplicht een mondkapje in de winkel(s). 40 procent doet dit op vrijwillige basis.

Dragen klanten een mondkapje?

Volgens de ondernemers draagt (gemiddeld genomen) 34 procent van de klanten die de winkel bezoekt een mondkapje.

De helft van de ondernemers (51 procent) adviseert haar klanten om een mondkapje te dragen. 5 procent stelt dit aan de deur verplicht.

Tekst gaat onder podcast en foto verder.

Beluister hier De Ondernemer-podcast met het eerdere interview met INretail-directeur Jan Meerman over onder meer het gebruik van mondkapjes in winkels. Jan Meerman (INretail) over mondkapjes: 'We gaan geen klanten weigeren, die hebben we keihard nodig'

Wat is de impact van mondkapjes op de bedrijfsvoering?

De meerderheid van de ondernemer (56 procent) constateert dat het dragen van een mondkapje in de winkel een negatieve impact heeft op de werkbeleving van de medewerkers. Ondernemers maken zich weer in toenemende mate (heel erg) bezorgd over de veiligheid van hun medewerkers op de winkelvloer. De sterke bezorgdheid was in juni aardig ingedamd, maar is weer flink toegenomen.

De verwachte impact van de nieuwe regels op de omzet is vanuit het oogpunt van de ondernemers overwegend negatief; 58 procent van de ondernemers verwacht een doorzettende dalende omzetontwikkeling.

Is er discussie over mondkapjes in of bij de winkel?

Op dit moment valt het relatief nog mee hoe vaak het voor komt dat er discussie met klanten ontstaan omtrent het wel/niet dragen van mondkapjes in de winkel. 71 procent heeft hierover geen discussie met klanten (het is immers nog niet verplicht). Echter, 23 procent geeft aan soms. En in 6 procent van de gevallen, met grote regelmaat. Handhaving op deze regel door ondernemers lijkt nog niet aan de orde, maar hier zit natuurlijk een risico indien wel een verplichting op de regel komt.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.