Nieuws Retail

Kogel door de kerk: Tweede Kamer zet licht op groen voor franchisewet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die franchisers meer bescherming moet bieden. Doel van de wet is meer transparantie bij het sluiten van de franchiseovereenkomst. Nu is het wachten op de beslissing van de Eerste Kamer. ,,Er zijn nog steeds elementen in de wet die voor ongewenste effecten zullen gaan zorgen.''

Van onze redactie 17 juni 2020

Franchise winkels wet kamer

Foto: Unsplash

De wet heeft een gezondere machtsbalans bij de ruim 30.000 bedrijven in de sector als doel. Er komt meer transparantie bij het sluiten van de franchiseovereenkomst en franchisenemers worden beter geïnformeerd over ontwikkelingen rondom de franchiseformule. Daarnaast komt er meer zeggenschap voor franchisenemers, omdat instemming van de meerderheid nodig is. Nieuw in het wetsvoorstel is dat franchisegevers en -nemers samen moeten bepalen bij welke wijzigingen dit nodig is. De wet legt de nadruk op vier onderdelen die cruciaal zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen:

  • De precontractuele uitwisseling van informatie
  • De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
  • De beëindiging van de franchisesamenwerking
  • Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers

Stimulance franchisegevers en -nemers

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) afgelopen februari: ,,Franchisegevers en franchisenemers worden door de voorgestelde wet gestimuleerd om duidelijke afspraken te maken. Als beide partijen weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze ook beter ondernemen en sneller inspelen op veranderingen. Dat is niet alleen in hun eigen voordeel, maar ook van belang voor de Nederlandse economie.”

''Door de vele open normen in combinatie met het dwingendrechtelijke karakter vraagt dit veel van franchisenemers en franchisegevers en hun manier van samenwerken''

Nederlandse Franchise Vereniging (NFV)

NFV positief kritisch

De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) zegt in een persbericht dat het 'positief kritisch tegenover het wetsvoorstel staat, maar vindt dat op een aantal punten de wet moeilijk uitvoerbaar is'.

,,Er zijn nog steeds elementen in de wet die voor ongewenste effecten zullen gaan zorgen. Door de vele open normen in combinatie met het dwingendrechtelijke karakter vraagt dit veel van franchisenemers en franchisegevers en hun manier van samenwerken. Een aantal punten van de nu aangenomen wet zijn in onze ogen slecht uitvoerbaar.''

Lees ook: Staatssecretaris: franchisers beschermen tegen moederbedrijf

Speelveld steeds ongelijker

Brancheorganisatie Het Vakcentrum (zelfstandig retailondernemers en franchisenemers), is blij met de wet. ,,Hier hebben we ons meer dan tien jaar voor ingezet", vertelt directeur Patricia Hoogstraten aan Retailtrends.nl. Doordat er geen specifieke wettelijke regels waren, werd het speelveld volgens Hoogstraten steeds ongelijker.

Voor wie geldt de wet?

De Wet Franchise gaat gelden voor ruim 900 franchiseformules, verdeeld over verschillende sectoren, die met elkaar een omzet van ruim 38 miljard euro per jaar realiseren, zo verduidelijkt de NFV. De vereniging heeft er naar eigen zeggen altijd gepleit voor een evenwichtige wet waarmee alle franchiseformules in Nederland kunnen werken en zal haar leden ondersteunen met alle mogelijke kennis en inzichten om contracten in lijn met de nieuwe wetgeving te brengen.