Nieuws Actueel

Rioolwaterzuivering wordt stroomfabriek

Uit de rioolwaterzuivering in Ritthem komt straks niet alleen gezuiverd afvalwater, maar dankzij biogas ook voldoende schone elektriciteit om 380 huishoudens van stroom te voorzien. Dit meldt PZC.

Van onze redactie 27 januari 2017

Duurzaam Thinkstock 6

Waterschap Scheldestromen investeert 9,7 miljoen euro in het ombouwen van de waterzuiveringsinstallatie. De werkzaamheden beginnen volgende maand en moeten volgend jaar zijn afgerond. Tijdens de ombouw kan de installatie in gebruik blijven. Elk jaar verwerkt de installatie 15 miljard liter rioolwater uit heel Walcheren. Na de ombouw wordt uit het afvalwater biogas gewonnen voor gasmotoren die elektriciteit opwekken. De nieuwe motoren leveren meer elektriciteit dan de zuivering zelf nodig heeft.

Er worden nog meer maatregelen getroffen om het zuiveringsproces efficiënter en duurzamer te laten verlopen. Hoofdaannemer van het project Eliquo uit Barneveld, Istimewa uit Vlissingen zorgt voor de elektrische installatie en aannemer Croonwotler&dros voor het besturingssysteem.