Nieuws Actueel

Risico's met zzp'ers sinds Wet DBA te groot

Volgens intermediair Yacht is duidelijk te merken dat er bedrijven zijn die niet meer met zzp'ers willen werken omdat ze de risico's op boetes of naheffingen te groot vinden. Ook gebeurt het dat bedrijven de inzet van zzp'ers enkele maanden uitstellen en die tijd gebruiken om de nieuwe wet beter te leren kennen, schrijft Business Compleet.

Van onze redactie 26 juli 2016

Zzpvararbeidsmarktverniewingmodelovereenkomst1065

Vrijwaring

“De VAR vrijwaarde de opdrachtgevers als bleek dat toch loonbelasting en sociale premies moesten worden betaald. In de DBA-overeenkomsten staat beschreven hoe arbeidsrelaties er uit moeten zien om geen loonheffing te hoeven afdragen. Achteraf controleert de fiscus of beschrijving en werkelijkheid overeenstemden, en zijn de gevolgen voor opdrachtgever en -nemer als dat niet zo is”, aldus Yacht. Deze onzekerheid zorgt voor onrust.

De uitzender bericht over de Wet DBA in verband met de analyse 'Trends en ontwikkelingen op de Legal arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2016’. Het aantal vacatures in de juridische sector als geheel steeg in die periode. De vraag naar bedrijfsjuristen nam overigens drastisch af met 38 procent. Dat is opvallend met dt Yacht omdat het werk voor bedrijfsjuristen zich steeds verder opstapelt en medewerkers in deze functie steeds meer verantwoordelijkheden krijgen.

Joost Duffhues, commercieel manager bij Yacht Legal: “Wekelijks horen wij dat het werk voor bedrijfsjuristen toeneemt. Zij worstelen enerzijds met de toename van het werk (compliancy, privacy, ethiek) en anderzijds willen zij zich meer opstellen als strategische gesprekspartner van management en directie.

Regeldruk neemt toe

Jelle Terpstra, partner bij Liance.legal: “De juridische vraagstukken op het bord van de gemiddelde general counsel zijn divers en hebben steeds vaker een ethische en maatschappelijke lading. De regeldruk op organisaties neemt almaar toe. Veel vraagstukken op de juridische leestafel krijgen daarmee ook een meer procesmatige en bedrijfsmatige kant. Dit vraagt steeds meer van de general counsel Bedrijfsjuristen zullen steeds meer worden aangesproken op een breed pallet aan vaardigheden, naast alleen juridische kennis. Deze verandering biedt volop kansen en nieuwe uitdagingen".

Juridische vacatures

De totale vraag in de juridische sector is dus wel positief.. Het tweede kwartaal laat een stijging van 25 procent in juridische vacatures zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal juridische vacatures zit daarmee nog steeds in een stijgende lijn. Zakelijke dienstverleners (40 procent) en intermediairs (45 procent) zoeken traditiegetrouw het meest naar juristen. Duffhues: “Het economisch herstel stuwt de vraag naar juristen. De maanden april en mei laten een behoorlijke stijging van het aantal juridische vacatures zien. De vraag richt zicht vooral op WO geschoolde juristen met drie tot tien jaar werkervaring. De vraag naar juristen omgevingsrecht is de afgelopen maanden fors toegenomen (>150 procent). Specifiek vanuit gemeenten en omgevingsdiensten is er veel vraag naar juristen handhaving met twee tot vijf jaar concrete handhavingservaring. Daarnaast zien wij ook een verdubbeling van de vraag naar juristen bezwaar en/of beroep.

Lees verder op bc.nl