Nieuws Actueel

'Rivierstad met binnenhavens'

Rob Jaspers 13 januari 2016

Haven Nijmegen

Trade Port West wil meer aandacht. De betekenis van dit industrieterrein aan de haven in Nijmegen-West wordt onderschat, meldt De Gelderlander.

Vijftien jaar geleden had het bedrijventerrein rond het Maas-Waalkanaal een slechte naam. Er was sprake van veel vervuiling. Er doken rapporten op die wezen op een groeiend aantal kankergevallen in de omgeving. De bedrijven in West werden daarop aangekeken.

Volgens Jerry Croes, voorzitter van de bedrijvenvereniging TPN-WEST, wat voluit neer komt op Trade Port Nijmegen West, is dat echter allemaal verleden tijd. "Wij hebben een gigantische omslag gemaakt. Er is gekozen voor investeren in innovatie, in duurzaamheid. Wij willen een energieneutraal bedrijventerrein worden. We investeren in lokale duurzame energieopwekking, we verminderen de CO2-uitstoot, zorgen voor minder stankoverlast. De stappen die wij de afgelopen jaren hebben gezet zijn groot. Wij gaan naar een echt groen bedrijventerrein."

De bedrijven actief rond het Maas-Waalkanaal en de binnenhavens daar willen zich daarom de komende tijd nadrukkelijker profileren.

Onderschat"Het wordt te vaak onderschat wat hier rond het kanaal aan bedrijvigheid plaatsvindt", zegt Croes. "Hier zitten bedrijven die volop profiteren van de nabijheid van de Waal en het kanaal. Wij liggen halverwege Rotterdam en het Ruhrgebied. Talloze bedrijven hebben er baat bij."

Volgens Croes moet Nijmegen zich nadrukkelijker profileren als een rivierstad met binnenhavens. Hij wijst naar de Binnenvaartcontainerterminal BCTN aan de Waal, de grootste binnenvaartoverslag van Nederland. "En wat te denken van Daanen Schipping & Logistics. Ook dat bedrijf organiseert vanaf het Maas-Waalkanaal transporten over water in heel Europa en zelfs over wereldzeeën."

Volgens Croes wordt het belang van de Noord- en Oostkanaalhavens door velen onderschat als het gaat om werkgelegenheid. "TPN-WEST omvat een gebied van 1.000 hectare, vijfhonderd bedrijven zetelen hier; samen goed voor 12.000 arbeidsplaatsen. Hier vind je bedrijvigheid van groothandels tot kantoren en van zware industrie tot ontwikkelaars van medicijnen."

UitbreidingskansenVolgens Croes wordt soms te veel de nadruk gelegd op de betekenis van de campus Heijendaal en de Winkelsteeg als het gaat om belangrijke Nijmeegse werkgelegenheidslocaties.

Hij is ervan overtuigd dat aan het kanaal en in de binnenhavens nog grote uitbreidingskansen liggen voor watergebonden bedrijvigheid.

GDF Suez, de eigenaar van de inmiddels gesloten kolencentrale, beseft dit laatste ook goed. Het wil een deel van zijn bedrijventerrein straks inzetten voor activiteiten gericht op het water. Zo komt er een tankstation voor vloeibaar aardgas (lng, een meer duurzame brandstof) voor de scheepvaart én vrachtverkeer.

PresenterenVolgens Croes liggen er in dit kader ook opdrachten voor Nijmegen. Zoals verlenging en versteviging van de kades.

De bedrijvenvereniging TPN-WEST heeft eind vorig jaar besloten zich nadrukkelijk te presenteren aan de stad. Vier keer per jaar komt er nu een magazine over de bedrijven en hun inzet. "We willen de kansen in beeld brengen. Duidelijk maken dat hier grote veranderingen plaatsvinden."