Nieuws Actueel

Rotterdam sloopt goedkope woningen

Rotterdam wil de komende jaren van 20.000 goedkope woningen af, waarvan 12.000 door sloop. Critici willen de ‘kaalslag’ met een referendum tegenhouden. Maar volgens wethouder Ronald Schneider (bouwen, Leefbaar) is ‘iedereen’ gebaat bij grootschalige sloop- en nieuwbouw.

Mark Hoogstad en Antti Liukku 3 maart 2016

Schneider 1

20.000 goedkope woningen minder is nogal wat. Mensen moeten hun huizen verlaten en worden opgezadeld met hogere huren. Betalen zij de prijs voor uw vernieuwingsdrang?"Het gaat hier niet om ‘een prijs betalen’", zegt Schneider in het AD. "Dit is uiteindelijk het best voor iedereen. De stad moet meer in balans komen, we moeten de monocultuur van sociale woningen – vooral op Rotterdam-Zuid – doorbreken. Dat versterkt de wijk én de lokale economie. Kortom: meer economische slagkracht. Uiteindelijk profiteren daar ook de lage inkomens op Zuid van." Mensen met een kleine beurs worden weggejaagd, zeggen critici. Waar moeten de minima naartoe?"We jagen niemand weg! Let wel: Rotterdam kent een overmaat aan goedkope woningen. De stad telt 167.000 sociale woningen en het aantal huishoudens dat hier recht op heeft is 124.000. Er blijft meer dan genoeg over. Bovendien voegen we 36.000 woningen toe in het midden- en het hogere segment." De SP betwist uw cijfers. Ook zijn er nog lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen."In vergelijking met andere grote steden valt de wachtlijst hier enorm mee: gemiddeld 3,9 jaar. En wachtlijsten zeggen ook niet alles. Veel mensen schrijven zich in zonder dat ze nu een huis nodig hebben." Zijn de goedkope woningen niet broodnodig? Rotterdam heeft van de grote steden gemiddeld het laagste opleidingsniveau en het laagste inkomen."Dat is het Rotterdam zoals we dat heel lang hebben gekend: de stad met veel laagopgeleiden, waar weinig te beleven viel. Maar we zijn een andere stad geworden, we zitten in een goede flow. In plaats van dat mensen vertrekken, komen ze juist naar Rotterdam. Die toeloop moeten we faciliteren. Deze stad verdient meer balans. En gezinnen, natuurlijk." Slopen is duur. Het kost 50 miljoen euro per jaar om 500 verouderde particuliere woningen te vervangen. En de corporaties willen niet meebetalen."Ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken dat geld bijeen te krijgen. Met het rijk en de corporaties hebben we niet voor niets een ‘nationaal programma’ voor Zuid. Iedereen is zich bewust van de problemen en de verantwoordelijkheid." Klinkt mooi, maar wie trekt de portemonnee?"Op die vraag is minister Blok nu aan het broeden. En een broedende kip moet je niet storen, zo heb ik altijd geleerd. Wij als gemeente trekken zelf 10 miljoen euro per jaar uit. Ik kan mij voorstellen dat rijke corporaties in het land ook een bijdrage leveren. Dat is mogelijk met de nieuwe Woningwet. Uiteindelijk gaat het motortje hier draaien als je 50 miljoen euro per jaar weet vrij te spelen. Vroeg of laat sluiten de vastgoedinvesteerders aan."