Nieuws Actueel

'Rusland houdt zich aan uranium-verdrag'

Rusland houdt zich keurig aan de uranium-verdrag dat het met Nederland heeft gesloten. Dat antwoordt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op Kamervragen van D66-kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Van onze redactie 9 februari 2016

Urenco Wouter Borre 2

Sjoerdsma stelde samen met andere Kamerleden al diverse malen vragen over een vergunning die Urenco in november vorig jaar kreeg om 1000 ton verarmd uranium uit te voeren naar de Russische Federatie. De minister heeft al toegegeven dat er een fout in de vergunning stond: het betrof geen verarmd, maar natuurlijk uranium. Overigens mogen beide soorten volgens de wet naar Rusland geëxporteerd worden, maar Urenco exporteert al sinds 2009 geen verarmd uranium meer naar Rusland.

Nòg een toelichtingSjoerdsma vroeg na dat antwoord om nòg een toelichting. De minister gaat daarom in haar meest recente antwoord in op eventuele militaire toepassingen van het uranium. “Uranium heeft inderdaad zowel civiele als militaire toepassingen. Het is exact om deze reden dat het naar de Russische Federatie vervoerde materiaal uitsluitend verrijkt mag worden ten behoeve van civiele doeleinden en dat Nederland de export alleen heeft toegestaan nadat de Russische overheid (…) formele overheidsgaranties heeft verstrekt omtrent dit civiele eindgebruik. (…) Al het Nederlandse materiaal staat bovendien onder toezicht van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) en blijft ook altijd onder toezicht van het IAEA staan. (…) Er zijn geen aanwijzingen dat de Russische Federatie zich niet houdt aan haar verplichtingen onder het non-proliferatieverdrag”, aldus de minister.

Foto: Wouter Borre