Nieuws Actueel

Servicehaven Urk is in zicht

Ondernemers uit vissersdorp Urk strijden voor Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Met een beetje goede wil kan in de zomer van 2018 de schop de grond in. Een achtergrondverhaal door Dagblad De Stentor.

YANG YANG CHIU | Foto: Wilbert Bijzitter 13 maart 2017

Haven 31

Het was tot op heden een lange en uiterst hobbelige weg naar de buitendijkse servicehaven die ten zuiden van Urk moet komen. Inmiddels wijzen de neuzen van de provincie Flevoland, de gemeenten Noordoostpolder en Urk en de maritieme ondernemers weer dezelfde kant op en komt de eindbestemming in zicht.

Provinciale Staten

Evenwel is het laatste woord in juli aan Provinciale Staten van Flevoland. Die kunnen het plan alsnog afblazen, al gaat op dit moment niemand daar vanuit.

Ondernemers klem

De servicehaven - voluit: Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland - is een langgekoesterde wens van ondernemers op Urk. Die zitten op de huidige locatie in het vissersdorp letterlijk en figuurlijk klem. Ten zuiden van Urk ligt zo'n tien hectare grond waar ze prima uit de voeten zouden kunnen. Maar niemand legt 'eventjes' een haven aan. De ondernemers zeker niet, maar ook voor de gemeenten Urk en Noordoostpolder is deze klus eigenlijk een maatje te groot. Eind 2015 roepen zij de hulp van de provincie in. Die pakt de handschoen op. De werkhaven kan immers van grote economische waarde zijn: berekeningen gaan uit van 400 arbeidsplaatsen voor Noordelijk Flevoland.

Lees ook: Scheveningen-Haven krijgt Skybar en hotel

Sluitende businesscase

Provinciale Staten stellen een aantal voorwaarden waaronder twee heel belangrijke: er komt geen op- en overslag en de businesscase moet sluitend zijn.

De eerste voorwaarde stuit lange tijd op verzet bij de gemeenten. Tot voor kort hield wethouder Geert Post van Urk vast aan die wens. Het had het breekpunt kunnen worden, omdat de maritieme strategie voor Flevoland kristalhelder is: een op- en overslaghaven bij Lelystad en een servicehaven voor scheepsbouw en reparatie bij Urk. Toen de Urker wethouder zich een paar weken geleden publiekelijk schaarde achter deze maritieme visie - en dus de overslagwens liet varen - was een belangrijke plooi rechtgestreken.

Cruciaal

Cruciaal voor het doorgaan van het miljoenenproject is de businesscase. De servicehaven mag geen bodemloze put worden. Provinciale Staten, maar ook de gemeente Noordoostpolder hebben er herhaaldelijk op gehamerd dat de servicehaven rendabel moet zijn. De provincie heeft haar ambtelijke huiswerk gedaan, maar stuurt de betreffende plannen pas naar Provinciale Staten als de businesscase sluitend is. Deze week hebben Gedeputeerde Staten daar een belangrijke aanzet voor gegeven door te verklaren een 'risicodragende rol' te willen vervullen. Ook is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de ondernemers over de exploitatie van de buitendijkse haven.

Aanbesteding

Het streven is om het uiteindelijke voorstel pal voor de zomervakantie ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten. Als alles voorspoedig verloopt kan de aanbesteding dan in het najaar plaatshebben, gevolgd door de gunning volgend voorjaar. Met een beetje mazzel kan de eerste schop voor de buitendijkse haven dan rond de zomer van 2018 de grond in.

Lees ook: Ruzie Urker visafslag en sorteerders lijkt nu voorbij

Eén haven, twee locaties

Voor de provincie Flevoland heeft het rijk een zogenaamde Maritieme Strategie opgesteld. Deze gaat uit van op- en overslag bij Lelystad en een maakhaven bij Urk. Volgens de strategie moeten beide havens worden gezien als één haven, verdeeld over twee locaties. Ze vullen elkaar aan en zijn geen concurrenten.

productontwikkeling

De buitendijkse haven bij Urk richt zich op (internationale) maritieme dienstverlening in de vorm van pitstop-activiteiten, zoals het (af)bouwen van grote jachten, dienstverlening bij waterbouw- en offshore activiteiten en maritieme innovatie en productontwikkeling.

Flevokust

Flevokust, de haven bij Lelystad, is momenteel in aanbouw en krijgt een logistieke functie. De nieuwe haven ligt op een 'witte vlek' op de Nederlandse binnenvaartkaart en centraal in de noordelijke Rijn-IJsseldelta. Na een eventuele verbreding en verdieping van de Kornwerdersluis is ook transport richting de Oostzee mogelijk. Daarnaast is er een directe verbinding met de zeehaven van Rotterdam en naar Oost-Europa. Flevokust moet eind 2017 operationeel zijn.