Nieuws Actueel

Shell keert terug op groen toneel

Een machtige alliantie van Nederlandse bedrijven én een grote Europese windmolenbouwer wil windmolens bouwen voor de Zeeuwse kust. Shell, Eneco, Van Oord en het Deense Vestas zijn volop in onderhandeling, stellen bronnen. Voor Shell betekent het een terugkeer op het groene toneel, schrijft Het Parool.

Van onze redactie 24 maart 2016

Shelldoek1065

Vorige week kondigde Shell het al voorzichtig aan in het jaarverslag: het olie- en gasbedrijf gaat zich weer bemoeien met het opwekken van groene energie. Het Financieele Dagblad meldde maandag dat de energiereus zijn eerste pijlen richt op twee windparken voor de Zeeuwse kust, waarvoor de inschrijving binnenkort wordt geopend.

MolenbouwerVerschillende bronnen bevestigen dat Shell inderdaad meedoet, maar het Nederlands-Britse concern gaat daarbij niet alleen te werk. Shell voert gesprekken met twee Nederlandse partners: energiebedrijf Eneco en offshoregigant Van Oord, beide gevestigd in Rotterdam. Voor de windmolens moet Vestas zorgen, dat is de op een-na-grootste molenbouwer van Europa.

De gesprekken tussen de vier bedrijven zijn nog niet afgerond, en geen van de partijen wil er commentaar op geven. Eneco laat weten 'dat we met interesse kijken naar Borssele en dat als we meedoen dat in consortiumverband zal zijn'.

Van Oord zegt niet op toekomstige projecten te willen ingaan. En ook Shell onthoudt zich van commentaar op het mogelijke project.

TwaalfmijlszoneDe parken waar het consortium naar wil meedingen, liggen voor de Zeeuwse kust, buiten de zogeheten twaalfmijlszone. Ze zijn samen 700 megawatt (MW) groot, wat betekent dat er 150 tot 200 windmolens komen te staan.

De parken maken onderdeel uit van de ambitieuze zeewindplannen die in 2013 zijn vastgelegd in het Energieakkoord. In 2023 moet er 3500 MW extra zijn gebouwd. Daarvoor wordt een subsidiebedrag uitgetrokken dat waarschijnlijk de 10 miljard euro overstijgt.

Voor de plannen waar Shell en co nu op azen, is dus een bedrag in de orde van grootte van 2 miljard euro subsidie begroot. Het exacte bedrag hangt onder meer af van de ontwikkeling van de stroomprijs. Ook is de vraag hoe scherp de bedrijven die meedoen, zullen inschrijven.

De algemene verwachting is dat Shell, Eneco, Van Oord en Vestas, als ze het samen eens worden, flink wat concurrentie krijgen. Voor duurzame energie is steeds meer kapitaal beschikbaar, en aan geschikte investeringskansen is juist een gebrek. Tot nu toe heeft alleen de combinatie van Essenteigenaar RWE, EDP Renewables en Macquarie Capital officieel bevestigd dat ze meedingt.