Nieuws Actueel

Shell wil een windpark voor de Zeeuwse kust

Een machtige combi van drie Nederlandse bedrijven én de grootste windmolenbouwer van Europa wil windmolens bouwen voor de Zeeuwse kust. Dat meldt BN/De Stem. Volgens bronnen zijn Shell, Eneco, Van Oord en het Deense Vestas volop in onderhandeling.

Sander van Mersbergen 23 maart 2016

Windmolenpark 2

Voor Shell betekent het een terugkeer op het groene toneel. Vorige week kondigde Shell het al voorzichtig aan in het jaarverslag: het olie- en gasbedrijf gaat zich weer bemoeien met het opwekken van groene energie. Het Financieele Dagblad meldde gisteren dat de energiereus zijn eerste pijlen richt op twee windparken voor de Zeeuwse kust, waarvoor de inschrijving binnenkort wordt geopend.Tegenover deze krant bevestigen verschillende bronnen nu dat Shell inderdaad meedoet, maar het gaat daarbij niet alleen te werk. Shell voert gesprekken met twee Nederlandse partners: Eneco en offshoregigant Van Oord, beiden gevestigd in Rotterdam. Voor de windmolens moet het Deense Vestas, de op een-na-grootste molenbouwer van wereld, zorgen. De gesprekken tussen de vier bedrijven zijn nog niet afgerond, en geen van de partijen wil er commentaar op geven. Eneco laat weten ‘dat we met interesse kijken naar Borssele en dat als we meedoen dat in consortiumverband zal zijn’. Van Oord zegt niet op toekomstige projecten te willen ingaan. Shell onthoudt zich ook van commentaar. De parken waar het consortium naar meedingt, liggen voor de Zeeuwse kust, buiten de zogeheten 12 mijls-zone. Ze zijn samen 700 megawatt (MW) groot, wat betekent dat er 150 tot 200 windmolens komen te staan. De parken maken deel uit van de ambitieuze zeewindplannen die in 2013 zijn vastgelegd in het Energieakkoord. In 2023 moet er 3.500 MW extra zijn gebouwd. Daarvoor wordt een subsidiebedrag uitgetrokken dat waarschijnlijk de 10 miljard euro overstijgt. Voor de plannen waar Shell en bondgenoten nu op azen, is dus een bedrag in de orde van grootte van 2 miljard euro subsidie begroot. Het exacte bedrag hangt onder meer af van de ontwikkeling van de stroomprijs. Ook is de vraag hoe scherp de bedrijven die meedoen aan de tender inschrijven. De algemene verwachting is dat Shell, Eneco, Van Oord en Vestas, als ze het samen eens worden, flink wat concurrentie krijgen. Voor duurzame energie is steeds meer kapitaal beschikbaar, en aan geschikte investeringskansen is juist een gebrek. Dat maakt dat er veel nieuwe kapers op de kust kunnen komen, die de strijd aangaan om het project. Tot nu toe heeft alleen de combinatie van RWE (eigenaar van Essent) samen met EDP Renewables en Macquarie Capital officieel bevestigd dat ze meedingt naar de parken voor de Zeeuwse kust.