Nieuws Actueel

Smileys in de werkmail? Niet doen!

Een werkmail afsluiten met een dikke knipoog of big smile is niet zo onschuldig als het lijkt. ,,Onze resultaten tonen aan dat een smiley in een werkmail, in tegenstelling tot een echte glimlach, helemaal geen menselijke warmte overbrengt en zelfs de perceptie van uw professionele competentie aantast'', aldus dr. Ella Gilkson in het AD.

Simone van Zwienen 15 augustus 2017

Smiley 2012862 1920

De onderzoekers voerden een reeks experimenten uit onder 549 deelnemers uit 29 verschillende landen. De deelnemers kregen werkgerelateerde mails te lezen van vreemden waarin soms smileys voorkwamen. Ze werden gevraagd de mails te beoordelen op warmte en professionele competentie.

Lees ook: Slack je suf: de opkomst van een whatsapp voor op het werk

Negatief effect

De resultaten tonen aan dat een smiley geen effect had op de warmte van de mail, maar een negatief effect had op de perceptie van de professionele competentie van de afzender. Daarnaast konden de onderzoekers vaststellen dat de deelnemers van het experiment gedetailleerder en grondiger antwoordden op de mails zonder smileys dan op de mails met. De smiley had dus ook een effect op de bereidwilligheid om informatie te delen.

Bevooroordeeld

De studie bracht verder ook aan het licht dat er bevooroordeeld naar smileys wordt gekeken. Hoewel het geslacht van de afzender van de mail niet werd bekendgemaakt, gingen de proefpersonen er sneller van uit dat de mails met smileys door een vrouw werden geschreven.