Nieuws Actueel

'SNS-puinruimer roomde lonen af uit jaloezie'

Hij moest de vastgoedtak van SNS uit het slop trekken, maar bleek vooral bezig met 'ondergronds bankieren'. Buck Groenhof huurde vriendjes in en streek tonnen van hun salaris op zonder dat aan SNS te melden. Volgens het OM gaf hij op die manier leiding aan een criminele organisatie, schrijft het AD.

KOEN VOSKUIL 22 maart 2016

Snsbuckgroenhof

Toen bankadviseur in 2010 geen salarisverhoging bij SNS kreeg en zijn ondergeschikten wel, knapte er iets in hem. Hij besloot een deel van hun salaris te vragen. Dat erkende hij gisteren bij de Utrechtse rechtbank. ,,Ik was zeer teleurgesteld dat ik geen verhoging kreeg. In die emotie heb ik mij laten meeslepen." Aan de directie van SNS Property Finance, de noodlijdende vastgoedtak van de bank, verzweeg hij de onderhandse afdrachten.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Groenhof (58) in 3 jaar tijd 1,2 miljoen euro via zijn collega's opgestreken. Betalingen die via zijn bv's op Curaçao binnenkwamen. Zijn rechterhand Pieter G., secretaresse Angelique L. en diverse andere medewerkers droegen tot 50 euro per uur af aan hun baas. Pieter G. liet op zijn beurt medewerkers aan hem betalen, terwijl Angelique hielp door de facturen op te maken. De directie van SNS wist van niets.

'Nivelleringsfee', 'detacheringsfee' en 'forfaitaire afspraken'. Met chique termen probeerde Groenhof te verklaren dat er niks mis was met de afdrachten. Omdat hij een deel van zijn salaris aan financieel adviesbureau Boer en Croon moest afdragen, zou hij minder verdienen dan zijn ondergeschikten. Met een herenakkoord zou dat probleempje uit de weg zijn geruimd. ,,Het ging allemaal op vrijwillige basis."

Criminele organisatie

Het OM heeft er andere bewoordingen voor: oplichting, niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte. Volgens de officieren hebben Groenhof, Pieter G. en Angelique L. de SNS-bank ernstig benadeeld door banksalarissen af te romen en dat te verbloemen met valse facturen. ,,Groenhof heeft leiding gegeven aan een criminele organisatie," stelde officier van justitie Hart. ,,Dit raakt de integriteit van de financiële sector."

Buck Groenhof − kalend, kort grijs baardje, donkere bril − kwam in 2009 als adviseur van Boer en Croon in 2010 binnen bij SNS. Met zijn ervaring bij ondermeer ING Real Estate Finance leek hij de gedroomde kandidaat om de rotzooi bij de vastgoedtak SNS op te ruimen. SNS Property Finance kampte met zulke verliezen dat het de bank dreigde mee te sleuren in zijn val.

Groenhof stelde een kring van bekenden aan. Zijn rechterhand Pieter G. kende hij bijvoorbeeld uit Hilversum, van wandelingen met de hond. G. droeg 50 euro per uur af aan Groenhof. ,,De aflossing van een ereschuld," noemt hij het zelf. Een terugbetaling voor alle adviezen en investeerders die Groenhof hem in het verleden had gebracht.

Ook Angelique L. droeg jarenlang 37,50 euro per uur af van haar uurloon van 137,50 euro. In ruil voor advies van Groenhof voor haar administratie-bv'tjes, zo luidde het verweer. Toen de rechter voorrekende dat Groenhof haar dan voor advies een bedrag van 134.000 euro in rekening heeft gebracht, gaf de secretaresse toe: ,,Dat is wel een heel hoog bedrag ja. Achteraf ben ik er een beetje van geschrokken."

Curaçao

4 jaar lang spekte Groenhof ongemerkt de bankrekeningen van zijn Curaçaose bv's. Tot een klokkenluidster de zaak aankaartte en de politie een onderzoek begon. Eén voor één werden de betrokkenen in februari 2013 geschorst.

Angelique L. belde Buck Groenhof meteen voor opheldering. ,,Ik ben bang dat het gaat om de regeling die jij hebt getroffen met ons. Ik weet niet hoe ze van de betalingen weten. Het zou betekenen dat ze in bankgegevens kunnen komen." Groenhof: ,,Angelique, nu even niet doorgaan met praten."

2 dagen voor de arrestatie ontving L. een sms'je van Groenhof. ,,Neem de administratie op pc en laptops mee en schoon op waar mogelijk is."

Toch hield Groenhof in de rechtszaal vol: ,,Dit waren afspraken tussen volwassen mensen. Ik had niets te verbergen.''