Nieuws Actueel

Softwarehuis Topicus in Deventer: ‘Als grote werkgever zijn we kartrekker als het gaat om diversiteit’

Meer vrouwen naar de top, het wordt met de komst van het vrouwenquotum een steeds hardere eis. Maar hoe doen bedrijven het in onze regio? Zijn het nog steeds mannenbolwerken? Hoe rekenen zij af met ouderwetse opvattingen? Blijft het bij mooie woorden of...? Het AD in gesprek met hoofd HR Paul van Dam van softwarehuis Topicus in Deventer.

Jannie Benedictus (AD) 11 april 2020

Topicus man vrouw gelijkheid sekse

Hoe is de verhouding man/vrouw?

,,Er werken hier op dit moment 960 mensen en daarvan zijn er 265 vrouw, dat is zo’n 28 procent. Een mooi cijfer, als je bedenkt dat in de ICT-sector in Nederland zo’n 16 procent van de medewerkers vrouw is.”

Hoeveel vrouwen zijn manager?

,,Van de 39 managers zijn er 12 vrouw, dat is 31 procent. De directie bestaat uit drie mannen. De laatste benoeming in de directie is alweer een tijd geleden. Er is toen niet specifiek gezocht naar een vrouw, nee. Maar het had zeker gekund. Destijds waren er echter geen vrouwelijke kandidaten, hoewel fulltime beschikbaarheid geen eis was.”

Wat is de doelstelling op diversiteit?

,,Voor harde targets zijn we wat huiverig. Het gevaar dreigt dat je alleen daar naar gaat kijken. Wij willen wel de kwaliteit en ‘fit’ voorop blijven stellen; dus de juiste persoon op de juiste plek. Eigenlijk willen we dit langzaamaan inbedden in de organisatie.”

Wat gaan jullie doen om de juiste mix krijgen?

,,Toevallig hebben we recent een werkgroep opgericht die zich bezig gaat houden met het stimuleren van diversiteit. We denken dan onder andere ook aan culturele diversiteit, niet alleen aan mannen en vrouwen. We hebben net de eerste kick-off meeting gehad. In dat team zit ook een directielid, want commitment van de top is cruciaal. De eerste meeting was heel interessant, iedereen zag eigenlijk alleen maar kansen. En we vinden ook dat we als grote werkgever in deze regio een kartrekkersfunctie hebben op dit gebied.”

Over de ICT wordt nogal eens gezegd dat het een vrouwonvriendelijke sector is.

,,In die stelling kan ik mij niet vinden. Topicus is een heel transparant bedrijf, heel toegankelijk. Er heerst hier absoluut geen machocultuur met allemaal mannen die zichzelf op de borst slaan. Sterker: iedereen mist elkaar enorm in deze tijd van corona. Onze software developers zijn vooral mannen, en dat beeld zie je ook terug in de klaslokalen. Daar begint het dus al.”

Hoe kun je dat doorbreken?

,,Wij proberen ons steentje bij te dragen. De afgelopen jaren hebben we steeds het evenement GirlsDay gesteund dat meisjes wil stimuleren voor een baan in de techniek of ICT. Onze vrouwelijke collega’s treden regelmatig op als gastdocent op basis- en middelbare scholen om vrouwen enthousiast te maken voor technologie. Daarnaast doen we mee aan een initiatief van Hogeschool Saxion, samen met vrouwenplatform Carree. Het gaat dan om een soort banenmarkt waar wij presentaties geven over de carrièremogelijkheden in de ICT.”

Wordt Topicus een beter bedrijf met meer vrouwen?

,,Wij denken dat meer diversiteit bijdraagt aan de sfeer en aan de kwaliteit. Ook is het fijn voor onze klanten. We zijn met onze productlijnen actief in maatschappelijke sectoren zoals de zorg en het sociale domein en het is goed om dan een breed perspectief in huis te hebben.”