Nieuws Actueel

Solarfields gaat zonnepark Waterlanden Goor aanleggen

De firma Solarfields heeft de aanbesteding gewonnen voor het realiseren van een zonnepark op het gebied Waterlanden in Goor. De keuze is gemaakt op basis van kwaliteit en prijs. Solarfields kan nu de voorbereidende werkzaamheden beginnen en in overleg gaan met de omwonenden over het landschapsplan. De bestemmingsplanprocedure die nodig is om het zonnepark mogelijk te maken gaat na de zomer van start.

Van onze redactie 20 juli 2016

Zonnepark1065

Het bedrijf Solarfields uit Groningen kwam als beste uit de bus van deze aanbesteding, die voor een deel door de huurprijs per hectare werd bepaald en voor een deel door kwalitatieve aspecten. Deze kwaliteitsaspecten zijn bijvoorbeeld het Plan van Aanpak om met omwonenden een landschapsplan op te stellen, de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het bieden van lokale werkgelegenheid bij de realisatie van het plan.Ook het mogelijk maken van een postcoderoosproject op het terrein en het leveren van de energie aan lokaal energiebedrijf Zuiver Hof van Twente BV maakten onderdeel uit van de kwalitatieve aspecten.

Planning en proces

In de komende weken wordt de overeenkomst tussen de gemeente en Solarfields uitgewerkt. Deze zal eind augustus/begin september worden ondertekend. Rond dat tijdstip begint Solarfields ook met het traject om met omwonenden het landschapsplan te maken. Hiervoor worden de mensen benaderd die in april een brief hebben ontvangen van de gemeente. De lijst is inmiddels aangevuld met een aantal mensen die zich bij de gemeente hebben gemeld.Om het zonnepark ruimtelijk mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Hierover moet de gemeenteraad een besluit nemen. Die procedure gaat na de zomer van start.