Nieuws Actueel

Steuntje in de rug voor toeristische initiatieven

Wie een idee heeft om het recreatieve en toeristische aanbod in Woerden te vergroten, kan vanaf nu subsidie aanvragen. De gemeente stelt jaarlijks 12.000 euro beschikbaar die de nieuwe Koersgroep Recreatie & Toerisme mag gaan verdelen. Dat schrijft het AD.

Femke Rodenburg | Foto: ANP 20 december 2016

Woerden toerisme

Wie plannen heeft om een fietsroute te ontwikkelen of kaasfestival op te zetten, kan een subsidieaanvraag doen bij de Koersgroep Recreatie & Toerisme. Deze groep mag namens de gemeente jaarlijks 12.000 euro verdelen over initiatieven die het toeristisch en recreatief aanbod van de gemeente Woerden vergroten. ,,Het geld is beschikbaar gesteld door de gemeente, omdat zij toerisme en recreatie uit handen willen geven", legt voorzitter Norbert Teunissen uit. ,,Deels gebeurt dat door Woerden Marketing en dit aanjaagbudget is bedoeld als steuntje in de rug voor initiatieven op toeristisch en recreatief gebied."

Vier thema's

Om in aanmerking te komen moet het om een vernieuwend initiatief gaan dat de hele Woerdense toeristen- of recreatiesector dient. Daarnaast moet het vallen onder een van de vier thema's: Sportief Startpunt, Sprekende Historie, Smakelijke Beleving of Samen verbinden en vertellen.

Teunissen: ,,Stel dat je voor de verhuur allemaal blauwe steps wilt aanschaffen met grote kazen achterop dan kun je dat indienen."

Subsidie

Spelregels zijn dat een project maximaal 3000 euro subsidie kan krijgen. Dat bedrag mag niet meer dan de helft van de totale kosten bedragen. Verder moeten de initiatiefnemers zorgen dat ze meerdere financierders hebben door sponsorgeld of andere subsidies.

De Koersgroep beoordeelt jaarlijks in februari en september alle aanvragen. ,,Het is voor ons nieuw, dus daar moeten we nog beleid in ontwikkelen", legt Teunissen uit.

Indienen

Voor de eerste uitkeringsronde kan tot 1 februari een aanvraag worden ingediend. In februari bepaalt de Koersgroep welke initiatieven financieel gesteund worden en in maart krijgt iedereen bericht.

,,We durven nu nog geen voorspelling te doen of het storm gaat lopen", zegt Teunissen. ,,Als de mailbox vol stroomt, zullen we wat strenger moeten beoordelen."

De voorzitter hoopt dat zich veel verschillende initiatieven melden, ook kleinere projecten. ,,We maken liever dertig organisaties blij dan dat alles naar één project gaat."

Gerelateerde artikelen

Stichting Binnenstad werkt samen met MKBChinese toerist maakt Haagse ondernemer blij'Toerisme is steeds meer een economisch verhaal'