Nieuws Actueel

Stevige toename van kleine winkels

Steeds meer zelfstandige ondernemers in de horeca, dienstverlening en detailhandel openen hun deuren in de Westlandse kernen. Daarnaast neemt ook het aantal winkels van grote ketens licht toe, aldus het AD.

Fred Vermeer | Foto: ANP 1 augustus 2016

Gouda 1065

Steeds meer zelfstandige ondernemers in de horeca, dienstverlening en detailhandel openen hun deuren in de Westlandse kernen. Daarnaast neemt ook het aantal winkels van grote ketens licht toe.

Dat blijkt uit cijfers van Locatus, een bureau dat cijfers verzamelt over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven. Het percentage zelfstandige ondernemers, zowel winkels, horeca en dienstverleners, is de afgelopen zes jaar met 3 procent toegenomen tot bijna 65 procent van het totaal. Het aantal zelfstandigen in de detailhandel, ofwel kleinhandel, is licht afgenomen en dat geldt ook voor het aandeel in het totale vloeroppervlak.

Investeren,,Net als bijvoorbeeld in Gouda zien we ook in Westland duidelijk een verschuiving in de richting van de kleinere zelfstandigen'', zegt Peter Nieland van Locatus. ,,Grote ketens krijgen minder vestigingen, maar per vestiging wel weer meer vierkante meters.'' Onder een keten verstaat Locatus zogenoemde formules met meer dan zeven winkels. ,,Bij veel leegstand zien we dat prijzen naar beneden gaan, waardoor kleinere ondernemers weer een pand kunnen huren.''

Kleinere ondernemers kunnen en durven weer te investeren, stelt Henk Salome, voorzitter van MKB Westland. ,,En dat is goed om te zien'', vindt hij. ,,Het zelfstandig ondernemerschap komt weer terug, dat zie je terug in het aantal winkels. Kleine winkeliers stappen er weer in. Dat is straks goed te zien in het nieuwe winkelcentrum in 's-Gravenzande. Een centrum heeft veel baat bij kleine detaillisten.''

OnderscheidenIn Naaldwijk zitten de kleine zelfstandigen vooral buiten het winkelcentrum, weet Chris Petri, de voorzitter van de winkeliersvereniging. ,,In de Tuinen zijn het vooral de grotere ketens, terwijl de kleinere winkeliers in de overige straten zitten. Maar ik zie niet in waarom ook de kleinere niet in het winkelcentrum kunnen zitten. Als je je voldoende onderscheidt, kan het best.''