Nieuws Actueel

Stop EU-subsidies zorgen voor rem op innovatie

Europese subsidies zijn van essentieel belang voor het op gang brengen en houden van innovaties in het bedrijfsleven. Pleiten voor afschaffing om een einde te maken aan het rondpompen van geld, zoals de afgelopen tijd gebeurde door fracties in de Tweede Kamer, is volgens Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum ‘kortzichtig’.

Henry van der Wal 30 mei 2017

EU subsidie

Rijk doet niets

,,Subsidies uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling zijn het enige middel dat je als regio naast provinciaal geld kunt benutten om innovatie te helpen. Het rijk doet helemaal niets, in tegenstelling tot landen als Duitsland en Frankrijk, waar de overheid miljarden beschikbaar stelt”, aldus Van Hijum, die economische zaken in zijn portefeuille heeft.

Investeren

,,Als je een einde wilt maken aan het rondpompen van geld, dan moet je daar iets tegenover stellen. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering, ICT en biotechnologie gaan zo verschrikkelijk snel dat je echt moet investeren in kennisontwikkeling en research en development om bij te blijven. Dat is een te grote opgave voor het bedrijfsleven alleen.” Absurd Volgens Van Hijum moet er juist nog meer worden ingezet op innovatie.

Scholing

Niet alleen op het ontwikkelen van kennis en technologie, maar ook op scholing van werknemers. ,,Wat dat betreft is het echt absurd dat het rijk weigert om extra geld beschikbaar te stellen voor technologische studies. Technische opleidingen moeten daardoor nu een studentenstop gaan hanteren. Absurd, want de toekomst ligt daar. Kijk maar naar de vacatures in onze eigen provincie.” Overijssel en Gelderland hebben in de voorbije crisisjaren veel profijt gehad van EFRO-subsidies. Tussen 2007 en 2013 kregen meer dan vierduizend MKB-bedrijven, waaronder 1.100 starters, steun bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Lees ook: Europese subsidie beschikbaar voor innovatie in de grensstreek

Op schema

Daarnaast kwamen 75 projecten ter verbetering van de leef- en werkomgeving dankzij EU-subsidie van de grond. Bij elkaar leverde dat 4.257 nieuwe voltijdbanen op, zo blijkt uit het eindverslag over die periode. Voor al die projecten kwam vanuit Brussel 164 miljoen euro beschikbaar. Bedrijven, provincies en gemeenten pasten zelf nog 367 miljoen euro bij, zodat er in totaal 531 miljoen euro werd geïnvesteerd in de regionale economie en leefomgeving. Dat was 168 miljoen euro meer dan tijdens deze periode van economische tegenwind werd verwacht. Voor de periode tot 2020 is 100 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is nu de helft besteed, waarmee het programma goed op schema ligt.

Het afschaffen van EU-subsidies voor innovatie is ‘kortzichtig’

Eddy van Hijum