Nieuws Actueel

Strijd om de koopzondag in Enschede

Ondernemers leggen zich er niet bij neer dat de raad wekelijkse koopzondag tegenhoudt vanwege coalitieafspraken.

Van onze redactie 18 januari 2016

Koopzondag stockpixabay

Winkelhart Enschede voelt zich steeds gefrustreerder dat de politiek de weg niet wil vrijmaken voor een wekelijkse koopzondag. Afspraken tussen de coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, D66 en Burgerbelangen laten een verdere verruiming van de winkeltijden op zondag niet toe, ook al is een meerderheid in de raad voor. De ondernemers laten het er niet bij zitten en hebben de raad en het college vandaag andermaal een brief gestuurd met de wens het coalitieakkoord open te breken.

StemmenVolgens Winkelhart zijn sowieso 23 van de 39 raadsleden voor een wekelijkse koopzondag: VVD, PvdA, D66, Burgerbelangen, OPA en EnschedeAnders. Deels coalitiepartijen dus. Hoe de verhoudingen binnen het CDA liggen is niet helemaal duidelijk, aldus Winkelhart. SP, GroenLinks en de coalitiepartij ChristenUnie zijn om verschillende redenen principieel tegen. Vooral om de ChristenUnie tegemoet te komen is in het coalitieakkoord vastgelegd dat winkels (met uitzondering in december) alleen op de eerste en laatste zondag van de maand geopend zijn, met het oog op de zondagsrust.

Al langer discussieDe discussie over een wekelijkse zondagopenstelling speelt al langere tijd. In een brief aan de gemeenteraad vroeg Winkelhart in augustus vorig jaar al de gemeenteraad de winkeltijdenverordening zo snel mogelijk aan te passen. Het verzoek werd ondersteund door de Federatie Centrumondernemers Enschede (FCE), horecabelangenclub VHSE, de Marktbond, tuincentra en bouwmarkten, Meubelplein Enschede en een aantal winkelcentra, waaronder Miro Center en in Glanerbrug. Een achterban van circa vierhonderd ondernemers.

Een half jaar later zit er nog weinig schot in de zaak. Ondanks dat het onderwerp vorige week op verzoek van de PvdA opnieuw op de agenda werd gezet van de stedelijke commissie. En ondanks dat zes insprekers uit ondernemerskringen de raad op andere gedachten probeerden te krijgen. De afspraken in het coalitieakkoord blijken heilig. „Op een gemaakte afspraak komen wij nu eenmaal niet terug.”

OpnieuwDe gang van zaken tijdens de stedelijke commissie heeft het teleurgestelde Winkelhart Enschede ertoe gebracht om zich vandaag opnieuw in een brief tot de raad te wenden, wederom met de vraag of er bij de raadsleden ‘ruimte is voor voortschrijdend inzicht’. De ondernemersbelangenclub voelt zich afgescheept en niet serieus genomen door de raad. ‘Alle partijen die hebben ingesproken hadden het gevoel dat dit onderwerp door u niet echt was uitgediept en dat u maar vragen bleef stellen die al eerder beantwoord waren.’ Zo werd tijdens de commissie opnieuw de suggestie gedaan om de donderdagkoopavond te verplaatsen naar de zaterdag en/of door de week tot 19.00 uur open te blijven. Voorlopig is de meerderheid van de ondernemers echter nog voor een koopavond op donderdag, aldus Winkelhart. En voor de zaterdagavond is geen belangstelling, noch bij de consument, noch bij de ondernemers. Langer open blijven door de week is al geprobeerd, maar dat was geen succes. ‘De ondernemers willen open als de consument de tijd heeft om te winkelen of zich te vermaken.’

VoordelenIn een reactie op de brief somt voorzitter Roel Blaauw van Winkelhart desgevraagd nog maar eens de voordelen op van een wekelijkse koopzondag. Snel veranderend koopgedrag van de consument die zelf wil bepalen wanneer ze haar inkopen doet, een toename van zowel Duitse als Nederlandse bezoekers op zondag zorgen dat Enschede de aantrekkelijkste koopstad in de wijde regio blijft, zeker nu de wekelijkse koopzondag in ons land een oprukkend fenomeen is. „Er zullen ongeveer tussen de dertig en vijftig steden in Nederland als koop- en winkelstad overleven”, zegt hij. Wil Enschede de winkelstad van het oosten blijven, dan is het volgens hem noodzakelijk dat de raad gevolgen trekt uit de economische noodzaak van een wekelijkse zondagopenstelling. En zich dus bereid toont de coalitieafspraken te heroverwegen.

Foto: Pixabay