Nieuws Actueel

Strijd om extra ingang Vijfhoek Oldenzaal

College wil voor 27 juni haalbaarheid van alternatieven voor passage Deurningerstraat laten uitrekenen.

Stephan Scheper | Foto: Lars Smook 26 april 2016

Vijfhoek Oldenzaal Lars Smook 1

Wel of geen nieuwe toegang tot het winkelcentrum de Vijfhoek vanuit de voormalige passage Deurningerstraat? Dat was gisteravond het grote pijnpunt in het politieke debat in de raad over het revitaliseringsplan voor het winkelcentrum. Bij het ter perse gaan van de Twensche Courant Tubantia was nog niet bekend of de raad vasthoudt aan deze eis, zoals die door vijf fracties was ingebracht in een amendement.

Onderzoek alternatievenBurgemeester Theo Schouten meldde de raad dat het college bereid is de haalbaarheid te onderzoeken van de alternatieven die zijn aangedragen met betrekking tot de passage Deurningerstraat. Vóór 27 juni moet bekend zijn hoe de kostenplaatjes eruit zien van de varianten. Oplossingen die variëren van sloop van de gehele passage (CDA, PvdA en VVD) tot de sloop van veertien wooneenheden achter het voormalige postkantoor en aansluitend een knip in de passage (WG).

Gen extra ingangEen extra ingang voor de Vijfhoek, zo benadrukte Schouten, is echter onbespreekbaar. Niet alleen voor Unibaul-Rodamco, de belangrijkste eigenaar van de Vijfhoek, maar ook voor de bibliotheek. Zoals eerder gemeld moet de bieb een prominente plek krijgen in de Vijfhoek. Beide partijen voelen helemaal niets voor een extra entree of een doorgang.

FaceliftDat de Vijfhoek een stevige facelift moet krijgen, daar is de Oldenzaalse raad het wel over eens. Grote delen van het revitalisatieplan kunnen daarom wel op de steun van de fracties rekenen. Een meerderheid van diezelfde raad meldde het college gisteravond, dat de passage Deurningerstraat voorlopig ongemoeid blijft. Vóór 27 juni moet duidelijk zijn wat de plussen en minnen zijn van de varianten met betrekking tot deze poot van het winkelcentrum.

KritiekMet uitzondering van D66, dat als enige fractie kan instemmen met het collegevoorstel, willen de overige fracties zoals verwacht meer tijd voor de besluitvorming. Kritiek was er op Unibail-Rodamco, de voornaamste eigenaar van het winkelcentrum. Maaike Rödel (CDA) stelde vast dat de opstelling van het vastgoedbedrijf een 'schaduw over dit mooie plan legt'. De waarschuwing dat Unibail zich terugtrekt als niet voldaan wordt aan de voorwaarden wordt ervaren als 'het mes op de keel'.

Houding"Niet de juiste houding voor een samenwerking", constateerde Rödel. Ze kreeg steun van VVDvoorman Edgar Visscher, die geen goed woord over had voor de eisen die Unibail bij de gemeente en het college heeft neergelegd. "Daar lusten de honden geen brood van." Mede door de signalen van verontruste Oldenzaalse burgers willen de meeste fracties zelf de regie in handen houden waar het gaat om de passage Deurningerstraat. In afwachting van het moment dat ook over dit onderdeel een besluit wordt genomen wil de raad niet dat er nu al onomkeerbare besluiten worden genomen.

EisHet feit dat Unibail en de bieb niet mee willen werken aan een nieuwe ingang was voor het college aanleiding om de raad deze eis te ontraden. Door hieraan vast te houden, waarschuwde Schouten, loopt Oldenzaal het risico dat Unibail prioriteit gaat geven aan andere projecten. Het college wil dat risico niet lopen. De raad had een schorsing nodig om daar een standpunt op te formuleren.