Nieuws Actueel

Surfhotspot The Shore belichaming nieuwe Haagse economie

Leveranciers brengen de koffie in tonnen in plaats van zakken. Op de fiets, net zoals ze het biologische bier en de ingrediënten voor de pannenkoeken brengen. Energie wordt opgewekt via zonneboilers op het dak. En de meubels? Die zijn stuk voor stuk tweedehands. ,,De volgende stap is de aanschaf van een composteermachine", vertelt Geert Verhoeff, die met mede-initiatiefnemer Hans van den Broek in april surfhotspot en ontmoetingsplek The Shore begon. Streven is dat het bedrijf binnen afzienbare tijd CO2-neutraal is en dus zo min mogelijk belastend is voor het milieu, zo meldt AD/Haagsche Courant.

Malou Seijdel/Niels Klaassen | Foto: Frank Jansen 1 augustus 2017

Geert Verhoeff the shore den haag

Nieuwe Haagse economie

De Haagse Verhoeff was zeven jaar lang hét gezicht van surfdorp Fast. Na een min of meer noodgedwongen sluiting eind 2015, ging de ondernemer aan de slag bij ANNA Vastgoed & Cultuur. Hij zocht (en vond) een jaar lang nieuwe, tijdelijke bestemmingen voor lege (rijks)panden in Den Haag. En sinds de oprichting van The Shore is milieuvriendelijke bedrijfsvoering voor hem dus aan de orde van de dag. Zonder het te beseffen, is Verhoeff 'de belichaming van de nieuwe Haagse economie.' Hij voert projecten uit waar het college van droomt: innovatief en duurzaam.

Lef

Den Haag moet ook wel. Het klassieke verdienmodel rond de kantoortorens van de rijksoverheid, postbedrijven, verzekeringen en telecomreuzen wankelt. Het aantal werkplekken in die sectoren nam de afgelopen jaren aanzienlijk af. In het coalitieakkoord voorzag het toen kersverse stadsbestuur dit al. Lef zou vereist zijn om gelijktijdig met het verdwijnen van kantoor- en ambtenarenbanen alternatieve werkgelegenheid te creëren.

Lees ook: Den Haag als ideale 'millennialstad'

Lokale economie en werkgelegenheid

Haagse bluf was dus nodig, en veel geld. Dat bleek toen het college in maart 2015 bijna 70 miljoen vrijmaakte om de 'lokale economie en werkgelegenheid' te stimuleren, met als hoofddoel voor het einde van deze collegeperiode 10.000 extra banen.

Innovatieve invullingen

Banen ontstonden mede doordat creatieve en innovatieve invullingen werden bedacht én gevonden voor het toenemende aantal leegstaande (rijks)kantoren. Zo werd in het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) naast het Centraal Station mega-horecaconcept Hofhouse geopend. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in het Wijnhavenkwartier transformeerde tot een complex met woningen, horeca, winkels en een universiteitscampus. En een deel van het Bruggebouw boven de Utrechtsebaan - voorheen bemand door de Nationale Politie - dient sinds kort als onderkomen voor community The Hague Tech (THT).

Betaalbaar

Verhoeff zorgde er als projectleider van ANNA Vastgoed & Cultuur mede voor dat het leegstaande Bruggebouw in 2016 werd getransformeerd tot een innovatieve hotspot op het gebied van high tech. ,,ANNA beheert leegstaande gebouwen en zoekt naar een creatieve invulling", legt de Hagenaar uit. ,,Begin 2016 kreeg ANNA het verzoek om een plek te realiseren waar hoogstaande bedrijven uit alle disciplines bij elkaar konden komen. Hoewel Den Haag van alle Nederlandse steden het beste vestigingsklimaat heeft - het is hier betaalbaar, er zitten instituten in álle sectoren, er wonen ontzettend veel expats - ontbrak tot dusver een centrale plek."

Businessmensen

Samen met de gemeente en de Jongens van Techniek, een team van softwareprogrammeurs, realiseerde ANNA Vastgoed & Cultuur community The Hague Tech (THT) in het Beatrixkwartier. Sinds een paar maanden werken talenten, businessmensen, overheidsinstanties en onderzoeksinstituten er samen. Behalve een locatie voor The Hague Tech zette Verhoeff de eerste stappen tot de realisering van de Pollux Studio's in drie lege loodsen, een kantoorplaats en garage op de Binckhorst. Muzikale professionals kunnen er samenkomen om de Haagse muziekscene te verrijken.

Biologische pannenkoeken

En de gretige Verhoeff ging door. Met nieuwe onderneming The Shore in Scheveningen willen hij en mede-initiatiefnemer Hans van den Broek een voorbeeld zijn als het gaat om duurzame bedrijfsvoering. ,,Bij alles wat wij doen, houden we rekening met de natuur. We serveren biologische pannenkoeken, wekken energie op via het dak en zorgen voor zo min mogelijk afval. Of het een succes wordt, moet nog blijken natuurlijk. Feit is echter dat tien keer meer bedrijven op deze manier te werk moeten gaan, wil Den Haag in 2040 klimaatneutraal zijn."

Werklozen

Verhoeffs initiatieven zullen het college als muziek in de oren klinken: met vernieuwende Haagse bluf moet de lokale economie uit het dal klimmen. Bovendien kwamen er, zoals bedacht, behoorlijk wat banen bij. Al is er nog een lange weg te gaan. Het aantal bijstanders zit op 26.000, het aantal werklozen op 38.000.

Strandtenten

Er werd de afgelopen jaren ruimte gegeven aan (nieuwe vormen van) ondernemen. Verhoeff: ,,,Strandtenten mogen het hele jaar open, ondernemers combineren horeca en retail met sportactiviteiten." Maar er liggen nog flink wat kansen, meent hij. ,,Wil je als ondernemer een klein evenement organiseren bijvoorbeeld, voor 250 man, zit je wéken te wachten op toestemming van de gemeente. Dat haalt de noodzakelijke spontaniteit weg, en dát is niet van deze tijd. Ik pleit voor meer vrijheid vanuit de gemeente voor ondernemers."

Haagse werkloosheid daalt, aantal mensen in de bijstand stijgt

  • De economie was in 2014 hét grote thema voor het stadsbestuur dat net was aangetreden. Het aantal werklozen was groot, met ruim 45.000.
  • De economische voorspoed arriveerde uiteindelijk ook in Den Haag, al duurde het hier langer dan elders in het land. Inmiddels ligt het aantal werklozen op bijna 38.000 (januari van dit jaar).
  • De werkloosheid lag in het vierde kwartaal van 2014 op 11,6 procent (CBS-definitie), tegenover 8,3 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar.
  • Het aantal Hagenaars in de bijstand stijgt echter: van bijna 23.000 begin 2015 tot bijna 26.000 begin van dit jaar.
  • De Haagse economische groei steeg ook sinds het aantreden van dit college. In 2014 lag het percentage op 0,9, vorig jaar op 2,2.
  • Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in Den Haag steeg van 32.349 in 2014 tot 36.583 vorig jaar.
  • En het aantal faillissementen daalde van 215 in 2014 tot 114 in het afgelopen jaar.

Tien keer meer bedrijven moeten als ons te werk gaan, wil Den Haag in 2040 klimaatneutraal zijn

Ondernemer Geert Verhoeff