Nieuws Actueel

Taxi Klomp moet tonnen salaris alsnog betalen

Het taxibedrijf Klomp Groepsvervoer uit Ede moet zijn taxichauffeurs honderdduizenden euro’s nabetalen, nadat FNV taxi namens de 550 werknemers een rechtszaak aanspande en won. Een kleine 100 chauffeurs werken in de regio Heerenveen, aldus de Leeuwarder Courant.

De Ondernemer 10 februari 2016

Taxi Klomp Salaris

Klomp hield sinds september een kwart van het salaris in, en betaalde ‘lege’ ritten van het woonhuis van de chauffeur naar de eerste klant niet meer uit. De rit van de laatste klant naar huis werd evenmin betaald.

FNV Taxi spande een rechtszaak aan, het gerechtshof in Arnhem oordeelt in een spoedàppel dathet inhouden van het salaris niet mag. Klomp moet de CAO-regels naleven en is gedwongen binnen twee weken het te weinig betaalde salaris na te betalen. Hier staat een dwangsom op van 500 euro per dag met een maximum van 50.000 euro. Een faillissement voor het bedrijf dreigt.