Nieuws Actueel

Koeienpoep kan boeren 100 miljoen per jaar kosten

Van onze redactie 11 januari 2016

Koeienpoepenteveelfosfaat1065

Nederland telt tegenwoordig zo veel koeien, dat ze bij elkaar te veel fosfaat produceren. De stof, die schadelijk is voor het milieu, zit in mest. Ons vee produceerde vorig jaar 176,3 miljoen kilo fosfaat, terwijl de EU maximaal 172,9 miljoen kilo toestaat. De overschrijding kan gevolgen hebben voor melkveehouders.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat maandag. In 2014 bleef Nederland net onder het zogeheten fosfaatplafond. De laatste keer dat Nederland over die grens ging, was in 2010.Op 1 april kwam een einde aan het melkquotum in Europa. In de aanloop daarnaar hebben boeren meer melk geproduceerd. Daarvoor moesten er meer melkkoeien komen. Meer koeien betekent meer mest, en dat betekent meer fosfaat. Fosfaat wordt ook uitgescheiden door varkens en pluimvee. Hun aantallen stegen eveneens, dus ook hun fosfaatproductie, maar niet zo sterk als bij koeien.Melkveehouders mogen sinds een paar jaar meer dierlijke mest uitrijden op hun weilanden dan eigenlijk is toegestaan. Europa knijpt een oogje dicht, zolang de boeren onder de fosfaatlimiet blijven. Als die wordt overschreden, kan Nederland de vrijstelling kwijtraken. In dat geval moeten de boeren hun overtollige mest laten afvoeren. Dat zal de sector ruim 100 miljoen euro per jaar kosten, schatte staatssecretaris Sharon Dijksma (toen Economische Zaken) afgelopen zomer.De fosfaat-uitstoot is per hectare het grootst in Noord-Brabant en Limburg. Die provincies hebben de meeste intensieve veehouderij. De uitstoot komt daar vooral van varkens en kippen, niet van koeien.Fosfaat kan via de mest terechtkomen in het oppervlaktewater, zoals sloten. Daar voedt het algen en kroos. Als die het water overwoekeren, kunnen andere planten sterven. Dan is er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven.