Advertorial van Amazon Web Services

Advertorial Actueel

Hoe technologie tuinders gaat helpen om hun groente op afstand te telen

Dit jaar heeft 30Mhz samen met Delphy en Wageningen Universiteit meegedaan aan de Autonomous Greenhous Challenge, als onderdeel van het team Automators. De challenge was om binnen 6 maanden op afstand een tros cherrytomaten te telen, die er niet alleen goed uit moesten zien, maar ook lekker moesten smaken. Het uiteindelijke doel was om nieuwe ontwikkelingen en innovaties in digitale technologieën voor de tuinbouw te stimuleren. Maar daarnaast kan het ook nieuwe inzichten bieden voor de teelt.

Van onze redactie 26 juni 2020

Teler data groei groente

De technologie om de tomaten te laten groeien is driedelig. Ten eerste gebruikte 30Mhz de domeinkennis van Delphy om te bepalen wat de ideale dagelijkse hoeveelheid licht en bijkomende warmtevraag, luchtvochtigheid en CO2-behoefte is. Vervolgens keken zij met behulp van historische data van ervaren tuinders van Delphy wat het klimaat gedurende de dag zou zijn, onder soortgelijke omstandigheden. Tot slot heeft 30Mhz meerdere modellen gebruikt die aangeven wat de configuraties van de klimaatcomputer dienen te zijn om het gewenste klimaat uit stap twee te bereiken. Deze modellen kunnen data-gedreven zijn (temperatuur) of worden bepaald aan de hand van domeinkennis (irrigatie).

Al deze variabelen hebben veel rekenkracht nodig en daarom heeft 30Mhz gewerkt met de cloud van Amazon Web Services (AWS). Op deze cloud hebben zij hun technologie gebouwd, zodat we de inzichten konden vertalen naar de ‘echte wereld’ en in een app gezet. De data laat ons zien dat de kansen op autonome teelt groot zijn voor zowel Nederland als internationaal. In de pilots ziet 30Mhz veel verschillende redenen voor ondernemers om deze ontwikkeling in hun bedrijf toe te passen. Het helpt op plaatsen waar er te weinig ‘groene kennis’ is om een goed teeltresultaat te kunnen behalen. Daarnaast kan het de spanwijdte van een teeltmanager vergroten van 5 naar 10 hectare, en misschien in enkele jaren wel naar 100 hectare. Het helpt ook onervaren teeltmanagers om sneller goede resultaten te behalen. Het teeltgebied is daardoor veel toegankelijker. Een datagedreven aanpak zorgt voor objectieve besluitvorming, wat betekent dat kosten en opbrengsten kwantitatief kunnen worden geoptimaliseerd – dat geldt natuurlijk voor elke business en geeft mogelijkheden voor alle ondernemers die iets willen veranderen.

De toekomst van de tuinder
Het doel van 30Mhz is om binnenkort voor elke tuinder modellen te kunnen maken aan de hand van hun data. AWS heeft hen geholpen bij het opzetten van een schaalbare infrastructuur om machine learning-modellen te trainen, verbeteren en hosten voor elke tuinder. Hiermee voldoen zij aan twee voorwaarden: ten eerste wordt de data van de ene tuinder niet gebruikt voor de modellen van de andere tuinder en ten tweede zijn ze in staat om de unieke teeltstrategie van een tuinder te modelleren.

De cloud stelt 30Mhz in staat om sneller en schaalbaarder producten en oplossingen te bouwen. Een groot deel van de infrastructuur die ze gebruiken is gebaseerd op het serverless principe; ze hoeven geen servers te onderhouden om applicaties te kunnen draaien. Hierdoor kunnen zij meer tijd en energie steken in het maken van producten, waar deze voorheen aan het opzetten of onderhouden van de infrastructuur werd besteed. Daarnaast kunnen veel diensten binnen de cloud van AWS moeiteloos met elkaar geïntegreerd worden. Technologie stelt 30Mhz in staat om meer te doen met minder mensen: producten bouwen, klanten helpen, tomaten groeien. Het geeft engineers meer autonomie. Dit komt niet alleen de klanten ten goede door sneller betere producten te bouwen, het is ook prettig voor de engineers.

Maar hoe het nou afgelopen is met hun tomaten? Op 8 juni presenteerden alle teams tijdens een online event de strategie en werd de winnaar bekend gemaakt. Het was erg spannend, aangezien de kandidaten dicht bij elkaar lagen, maar er verschillende teeltstrategieen werden gebruikt. Helaas hebben de Automators niet gewonnen, maar ze zijn wel erg blij met de lering die ze hieruit hebben kunnen trekken.

Wat ze dan precies geleerd hebben? Dat in de toekomst de focus meer en meer komt te liggen op data en kennisoverdracht. Dit houdt in dat het niet meer vanzelfsprekend is dat Nederland de hoge positie qua productexport bezet, maar de transitie maakt naar een kenniseconomie. De hele wereld kijkt naar Nederland en hoe zij de tuinbouw innoveren. Er zit zo ontzettend veel kennis bij telers, kwekers, consultants en onderzoekers. Als ze dit op een schaalbare wijze in kaart brengen en delen met de wereld, kunnen ze wereldwijd op lokaal niveau kwalitatief hoogwaardig produceren. De voorwaarde hiervoor is een centraal en snel schaalbaar dataplatform dat allerlei bronnen verzamelt en de gebruikers in staat stelt om hier bruikbare inzichten uit te halen en die met elkaar op toegankelijke wijze te delen. Het blijkt hier wel uit hoe belangrijk het is om als ondernemer altijd te blijven innoveren en anders naar je eigen business te blijven kijken om mogelijkheden te zien en aan te grijpen.