Nieuws Actueel

Technology Base Twente kost Hengelo afslag

Hengelo maakt zich zorgen over de herontwikkeling van vliegveld Twente. Daarom maakt Hengelo bezwaar bij de gemeente Enschede en de provincie.

Van onze redactie 21 juli 2016

Luchthaven twente open vliegtuigen reinier van willigen

Het bezwaar richt zich op de ontwerp-bestemmingsplannen voor de voormalige luchthaven. En dan met name het plan voor het noordelijk deel, waar ook niet-luchthavengebonden bedrijven kunnen komen. Hengelo erkent dat het een impuls kan geven aan de Twentse economie, maar vindt de omschrijving voor de bedrijven die er kunnen komen te breed. Vooral als het gaat om de sector 'advanced materials & manufacturing'. Dat zou de invulling van andere, al gerealiseerde bedrijventerreinen in de regio in de wielen kunnen rijden en in strijd zijn met eerdere regionale afspraken.

BedrijfsgrondOok het door de provincie vastgestelde ontwerp 'Gebiedsvisie Technology Base Twente' leidt tot bezwaren. De eerste betreft de manier waarop de nieuw uitgegeven bedrijfsgrond moet worden gecompenseerd. Enschede zou dat binnen de eigen gemeentegrens kunnen realiseren, naar eigen inzicht. Maar Hengelo vindt, weer volgens eerder gemaakte regionale afspraken, dat ook buurgemeenten er een zegje over moeten kunnen doen. Want als Enschede er bijvoorbeeld voor zou kiezen om bedrijfsgrond te schrappen die ze toch al niet verkocht krijgen, zou er feitelijk sprake zijn van uitbreiding van het aantal hectares bedrijfsgrond in Twente.

Aansluiting A1Maar misschien nog wel belangrijker is de voorgenomen ontsluiting van Technology Base. Die zou een aansluiting moeten krijgen op de A1. Hengelo vreest dat die ten koste gaat van afrit 31, Hengelo-Noord. Vooral omdat Enschede een voorkeur heeft voor een nieuwe afrit bij Frans op den Bult. Omdat Rijkswaterstaat vanwege de verkeersveiligheid afritten niet te dicht bij elkaar wil hebben, zou dat kunnen betekenen dat Hengelo-Noord wordt opgeheven. Dat zou funest zijn voor de ontsluiting van onder meer de Hasseler Es.

Volgens Hengelo volstaat een uitbreiding van de huidige wegen.

Foto: Reinier van Willigen