Nieuws Actueel

TLN: hogere PFAS-normen geen oplossing transportsector

De hogere normen voor PFAS zoals minister Van Veldhoven bekendmaakte, haalt het grootste deel van de grondtransportsector niet uit de problemen. Die conclusie trekt Transport en Logistiek Nederland (TLN) na een rondgang langs de leden op basis van de nieuwe cijfers.

Van onze redactie 30 november 2019

PFAS TLN

Veel betrokken bedrijven vrezen dat de vrachtwagens voorlopig aan de kant moeten blijven staan, met alle gevolgen voor bedrijven en hun werknemers. TLN-leden hebben grote twijfels of de genomen maatregelen soelaas zullen bieden. De schade is alleen al in de transportsector inmiddels opgelopen tot tientallen miljoenen euro’s.

Wat de totale schade voor de sector uiteindelijk zal zijn, hangt sterk af van de snelheid waarmee de problemen worden aangepakt. TLN mist in de gepubliceerde besluitvorming dat gedupeerde bedrijven gecompenseerd zullen worden, zoals door het kabinet herhaaldelijk is beloofd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weigert werktijdverkorting toe te staan aan bedrijven waarvan werknemers door de crisis werkloos thuis moeten zitten.

Hoewel de PFAS-normen nu zijn aangepast, is het dus nog maar de vraag of dit op korte termijn voor bedrijven wat oplevert. TLN-leden geven aan dat naar hun verwachting het grondtransport dit jaar niet meer in beweging komt. De aankondiging van het kabinet is niet meer dan een eerste stap.

Er zijn veel meer vervolgstappen nodig om de zaak weer op gang te brengen. Snelheid is geboden. TLN doet een dringend beroep op lagere overheden om in ieder geval de bodemkwaliteitskaarten op de kortst mogelijke termijn te actualiseren en vast te stellen.