Nieuws Actueel

Toch meer groei voor Brabantse boeren

Noord-Brabant gooit de rem van de provinciale stikstofregels en loopt voortaan in de pas met de rest van Nederland. Bedrijven blij, boeren boos, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Ruud Spoor 25 februari 2016

Landbouw platteland akker tractor noord brabant andel roteren

Gedeputeerde Johan van den Hout (Milieu) ziet zich genoodzaakt om de teugels op de stikstofuitstoot te vieren. Door de strenge provinciale regels, bovenop die uit Den Haag, komen boeren en bedrijfsleven rond Brabantse natuurgebieden in de knel als ze willen uitbreiden. Brabant, met Van den Hout voorop, wilde als innovatieve provincie de groei gelijkmatig over zes jaar uitsmeren, terwijl de rest van Nederland koos voor lange halen snel thuis.

RuimteIn de praktijk betekent dit dat Brabantse bedrijven en boeren nauwelijks kunnen groeien. "Bij tien van de vijftien gebieden hebben we de maximale groei al gehaald", zegt Van den Hout. Dit terwijl de buurprovincies nog volop ruimte uitgeven omdat daar door anders te rekenen nog wel ruimte is. Daar worden de landelijke richtlijnen aangehouden waarin staat dat gedurende de eerste jaren van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ook de meeste ontwikkelruimte voor bedrijven beschikbaar is. Maar elk natuurgebied heeft een maximale stikstofgrens. En met name de natuur op en bij de provinciegrens krijgt ook stikstof uit Limburg en Gelderland te verwerken. Daardoor kunnen de Brabantse boeren en ondernemers minder uitstoten. Met het loslaten van de provinciale stikstofnorm ontstaat volgens Van den Hout meer ruimte.

StempelToch drukt Brabant zijn stempel. De verruiming van de ontwikkelruimte geldt alleen voor bedrijven die werken aan innovatie en duurzaamheid. Een boer die een vergunning indient voor de bouw van een nieuwe stal, krijgt die alleen als hij zijn bestaande, minder duurzame stallen, ook aanpakt.

En dus staan de boeren op hun achterste benen. Land- en tuinbouwvereniging ZLTO beticht het provinciebestuur ervan met twee monden te spreken. "Met landbouwgedeputeerde Spierings zitten we aan tafel en voeren we constructief overleg, door Van den Hout worden we keer op keer gepiepeld. Aan de ene kant wordt aangegeven dat er meer groeimogelijkheden komen, maar aan de andere kant worden strenge eisen gesteld aan veehouders om van de ontwikkelruimte gebruik te kunnen maken", aldus een zegsman van de ZLTO.

GroeiproblemenAanpassing van de regels betekent volgens Van den Hout niet dat de groeiproblemen van tafel zijn. Sinds 1 juli zijn op grond van de landelijke PAS bij de provincie al 337 vergunningverzoeken ingediend. "Als deze gehonoreerd worden, is ruim de helft van de ruimte voor de komende drie jaar op. In dit tempo zijn we snel door de ruimte heen."